Glavni državni revizor na sastanku Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija

Mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor, sudjelovao je na sastanku Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica Europske unije i Europskog revizorskog suda, uz sudjelovanje čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju, te predstavnika INTOSAI-a, EUROSAI-a i SIGMA-e, održanom 10. i 11. listopada 2013. u Vilniusu, Litva.
 
Teme sastanka su bile razvojne inicijative u financijskom upravljanju Europskom unijom. Posebno je naglašena uloga vrhovnih revizijskih institucija u revidiranju troškova EU pod zajedničkim upravljanjem, te uloga Odbora za proračunsku kontrolu unutar šire financijske kontrole i sustava javne revizije Europske unije.
 
Osim toga, sudionici su upoznati s novim financijskim okvirom Europske unije za 2014.-2020. i novom financijskom regulativom. Posebno je naglašena uloga vrhovnih revizijskih institucija u povećanju odgovornosti unutar Europske unije, kao i suradnja vrhovnih revizijskih institucija s nacionalnim statističkim tijelima.
 
Tijekom boravka u Vilniusu, glavni državni revizor Republike Hrvatske je održao i niz bilateralnih i multilateralnih sastanaka, tijekom kojih su dogovoreni načini proširenja suradnje s vrhovnim revizijskim institucijama drugih zemalja u svrhu daljnjeg razvoja institucija, metodologije, kvalitete rada i razvoja revizijske struke općenito.
 
Glavni državni revizor na sastanku Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija