Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 15. svibnja 2015. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava, u čijem prilogu su pojedinačna izvješća za 14 lučkih uprava. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru