Glavni državni revizor u službenoj posjeti Europskom revizorskom sudu

Na poziv predsjednika Europskog revizorskog suda, Vitora Caldeire, glavni državni revizor, mr. Ivan Klešić, dipl. oec., sa suradnicama, službeno je boravio 20. listopada 2015. u Luksemburgu. Predstavnici Ureda sudjelovali su na Međunarodnoj konferenciji o europskoj razvojnoj pomoći nakon 2015., održali sastanak s Vitorom Caldeiromte Oskarom Hericsem i Nevenom Matesom, članovima Europskog revizorskog suda i drugim predstavnicima Suda, tijekom kojeg se raspravljalo o mogućnostima angažiranja Europskog revizorskog suda i Državnog ureda za reviziju na zajedničkim aktivnostima, uključujući obavljanje koordinirane revizije EU fondova.
 
Glavni državni revizor u službenoj posjeti Europskom revizorskom sudu