Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na odborima i 3. sjednici raspravljao, te 18. svibnja 2016. prihvatio sljedeća izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (126 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA) i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (jednoglasno, 127 glasova ZA).
 
Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru