Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 31. svibnja 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu. Izvješće je objavljeno na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru