Konferencija o važnosti etike i integriteta

Na EUROSAI konferenciji “Važnost etike i integriteta za vrhovne revizijske institucije”, koja je održana u Budimpešti 14. i 15. rujna 2016., sudjelovali su predstavnici 21 vrhovne revizijske institucije. U ime Državnog ureda za reviziju, Konferenciji su nazočile Nediljka Rogošić, pomoćnica glavnoga državnog revizora i Anita Materljan, načelnica odjela. Svrha Konferencije bila je predstavljanje novog standarda ISSAI 30 - Kodeks etike, te upoznavanje sa smjernicama i alatima koji mogu pomoći vrhovnim revizijskim institucijama u primjeni spomenutog standarda. Osim toga, raspravljalo se i o standardu ISSAI 12 - Vrijednosti i koristi od vrhovnih revizijskih institucija, zatim promociji etičke kulture u javnim organizacijama, pristupu, metodama i alatima koje vrhovne revizijske institucije mogu koristiti pri obavljanju revizija u vezi s etikom i integritetom, a bilo je riječi i o načinu izrade smjernica, kao pomoći u radu vrhovnih revizijskih institucija pri obavljanju ovih vrsta revizija te ulozi vrhovnih revizijskih institucija u borbi protiv korupcije.
 
Konferencija o važnosti etike i integriteta