Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 3. veljače 2017. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog audiovizualnog centra. Izvješće je istoga dana dostavljeno i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske te objavljeno na mrežnoj stranici Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru