Rješenja o prijmu u državnu službu

Na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju objavljeno je 4. srpnja 2018. sedam rješenja o prijmu u državnu službu za Središnji ured Zagreb po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 32, od 6. travnja 2018.