Donesen novi Zakon o Državnom uredu za reviziju

Hrvatski sabor je na 11. sjednici donio novi Zakon o Državnom uredu za reviziju, koji je objavljen u Narodnim novinama 25/19, od 13. ožujka 2019., a stupa na snagu 21. ožujka 2019.
 
Novine u odnosu na dosadašnji Zakon, odnose se, između ostalog, na obavljanje revizije Hrvatske narodne banke te sankcioniranje onih subjekata revizije i zakonskih predstavnika subjekata revizije koji u propisanom roku ne dostave Državnom uredu za reviziju plan provedbe naloga i preporuka i ne provedu naloge i preporuke dane u izvješću o obavljenoj reviziji u rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka. Osim toga, propisano je da neovisni vanjski revizori obavljaju reviziju godišnjih financijskih izvještaja Državnog ureda za reviziju, a izvješće neovisnog revizora sastavni je dio godišnjeg izvješća o radu Državnog ureda za reviziju.