XXIII. Intosai kongres

Ivan Klešić, glavni državni revizor sudjelovao je sa svojim suradnicima na XXIII. INTOSAI Kongresu, održanom od 25. do 28. rujna 2019. u Moskvi. Teme Kongresa bile su informacijske tehnologije za razvoj javne uprave i uloga vrhovnih revizijskih institucija u ostvarivanju nacionalnih prioriteta i ciljeva. Na Kongresu je usvojena Moskovska deklaracija, sa zaključkom da INTOSAI potiče vrhovne revizijske institucije da, između ostalog, pridonose transparentnosti i odgovornosti, uzimajući u obzir složenost vladinih napora u ostvarivanju nacionalnih prioriteta i strateških ciljeva; razvijaju strateški pristup obavljanju revizija sa svrhom podrške postizanju strateških razvojnih ciljeva i nacionalnih prioriteta; povećaju vrijednost i značaj državne revizije proširenjem preporuka i savjetovanjem o strateškim pitanjima javne uprave i javnih funkcija bez kompromitiranja svoje neovisnosti odnosno izbjegavanjem miješanja u procese odlučivanja i donošenja politika; promiču načelo dostupnosti i otvorenosti javnih podataka te da povećaju pozitivan utjecaj uspostavljanjem interakcije sa subjektima, akademskom zajednicom i javnošću. Na Kongresu je odobreno više dokumenata uključujući standarde i smjernice za rad revizora, predstavljena su i usvojena izvješća INTOSAI razvojne inicijative (IDI) i Međunarodnog časopisa o državnoj reviziji, izabrani su revizori INTOSAI-a u narednom trogodišnjem razdoblju, izabrani članovi Upravnog odbora INTOSAI-a, predstavljeni izvještaji predstavnika UN-a, Svjetske banke i Međunarodnog instituta internih revizora, a predstavljen je i domaćin INTOSAI kongresa 2022.
 
Više o sadržaju i zaključcima XXIII. INTOSAI-a dostupno je na: https://incosai2019.ru/en i www.intosai.org.
 
XXIII. Intosai kongres