Obavijest o dostavi izvješća Saboru

​Državni ured za reviziju je 22. travnja 2015. dostavio Hrvatskom saboru:
  • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti financiranja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina - Savjet za nacionalne manjine 
  • Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova u kulturi, u čijem prilogu su pojedinačna izvješća za 64 ustanove (23 knjižnice, 19 muzeja, 17 kazališta i 5 drugih ustanova).

Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju.