Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 18. rujna 2018. dostavio Hrvatskom saboru 55 izvješća, od toga 35 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, 13 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti i sedam izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka danih u prošloj reviziji.
 
Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji odnose se na osam korisnika državnog proračuna i 27 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (šest gradova i 21 općina). Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti odnose se na korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima.
 
Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka, odnose se na tri izvješća za reviziju ekonomske opravdanosti razlika u cijeni javne vodoopskrbe te četiri izvješća za reviziju javne nabave. Sva izvješća su istoga dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju.
 
Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru