Obavijest sudionicima političkih aktivnosti

Obavijest o obvezi sastavljanja, dostavljanja i objavi financijskih izvještaja za 2018. za: političke stranke, nezavisne zastupnike, članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s liste grupe birača.