POLITIČKE STRANKE, NEZAVISNI ZASTUPNICI I ČLANOVI PREDSTAVNIČKIH TIJELA