Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 19. studenoga 2015. dostavio Hrvatskom saboru izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji za Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo kulture, Ministarstvo pravosuđa, Centar za restrukturiranje i prodaju i za Državne nekretnine d.o.o. te izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomske opravdanosti razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na području Virovitičko-podravske županije. Izvješća su objavljena i na mrežnoj stranici Ureda.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 4. studenoga 2015. dostavio Hrvatskom saboru 45 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za osam korisnika državnog proračuna (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), grad Vrbovsko i 31 općinu (Barban, Bol, Brckovljani, Brinje, Budinščina, Dragalić, Drnje, Dubrava, Dubrovačko primorje, Generalski Stol, Gračac, Kloštar Podravski, Lupoglav, Ljubešćica, Mali Bukovec, Murter-Kornati, Nova Kapela, Orebić, Perušić, Petlovac, Popovac, Posedarje, Ravna Gora, Stankovci, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Šodolovci, Tovarnik, Virje, Zdenci i Zemunik Donji) te pet drugih subjekta (Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split, Centar za rehabilitaciju fra Ante Sekelez, Vrlika, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska poljoprivredna agencija i Hrvatski centar za razminiranje). Dostavljena su i tri izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara u trgovačkim društvima na području Varaždinske i Zagrebačke županije te u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, kao i četiri izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave u trgovačkim društvima na državnoj razini (Financijska agencija, HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Narodne novine d.d. i Plinacro d.o.o.). Osim toga, dostavljeno je i 12 izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka i to u financijskoj reviziji Brodarskog instituta d.o.o., u reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu HP Hrvatska pošta d.d., te u revizijama ekonomske opravdanosti razlika u cijeni komunalnih javnih usluga (skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području Primorsko-goranske županije, javna odvodnja (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) na području Primorsko-goranske županije, vodne usluge (javna vodoopskrba i odvodnja) na području Brodsko-posavske županije, javne vodne usluge (vodoopskrba i odvodnja) društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o, Zagreb te javna vodoopskrba (opskrba pitkom vodom) na području Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Zagrebačke županije). Izvješća su objavljena i na mrežnoj stranici Ureda.

Studijska posjeta državne revizije Republike Albanije

U Državnom uredu za reviziju, od 28. do 30. rujna 2015., u okviru studijske posjete boravila je delegacija Državnog ureda za reviziju Republike Albanije. Tom su prigodom predstavnici Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske prezentirali primjenu ISSAI revizijskih standarda u obavljanju financijske revizije i revizije učinkovitosti, s posebnim naglaskom na pristup i način sastavljanja izvješća i izvješćivanja kod revizija učinkovitosti. Osim toga, predstavnici dviju institucija, razmijenili su iskustva o izvješćivanju u području financijske revizije na primjeru obavljenih revizija, kontroli i osiguranju kvalitete te iz drugih područja rada, kao i propisa za rad državnih revizora.

Studijska posjeta državne revizije Crne Gore

U Državnom uredu za reviziju, od 21. do 23. rujna 2015. u studijskoj posjeti boravila je delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore. Posjeta je organizirana u suradnji s Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission - TAIEX, s ciljem razmjene iskustava dviju institucija, vezano uz metodologiju i unaprjeđenje metodologije revizije političkih stranaka i drugih subjekata koji sudjeluju u političkim aktivnostima, kao i ograničenjima i poteškoćama kod obavljanja revizije političkih stranaka. U okviru posjete, organiziran je i sastanak s predstavnicima Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, tijekom kojeg se sudionike upoznalo s iskustvima nadzora troškova izborne promidžbe i nadzora poslovanja političkih stranaka, te suradnji s Državnim uredom za reviziju. 

Kontakt