Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 29. svibnja 2015. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja sredstvima EU fondova u Republici Hrvatskoj. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju.  

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 15. svibnja 2015. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava, u čijem prilogu su pojedinačna izvješća za 14 lučkih uprava. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju.  

Glavni državni revizor u službenoj posjeti Uredu za reviziju institucija BiH

Na poziv Milenka Šege, glavnoga državnog revizora Bosne i Hercegovine, mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor sa suradnicima, boravio je 5. svibnja 2015. u bilateralnoj posjeti Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Na sastanku su razmijenjena iskustva iz područja financijske revizije, metodologije i kontrole kvalitete te utvrđivanja kriterija za izražavanje mišljenja, a prezentirani su i rezultati revizije učinkovitosti proračunskih rezervi i sudskih sporova. Osim toga, raspravljalo se i o mogućnostima suradnje Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske i Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Kontakt