Sastanak kontaktnog odbora Europske unije

Ivan Klešić, glavni državni revizor, je 12. i 13. listopada 2017. sa suradnicima sudjelovao na redovnom godišnjem sastanku Kontaktnog odbora Europske unije u Luksemburgu. ​Prvog dana je pod predsjedanjem  g. Klausa-Heinera Lehnea, predsjednika Europskog revizorskog suda, organiziran seminarski dio na temu „Mogu li vrhovne revizijske institucije pridonijeti vraćanju povjerenja građana EU?“, u kojem su kroz izlaganja i panel raspravu sudjelovali g. Jean Arthuis, član Europskog Parlamenta, g. Janos Bertok, predstavnik OECD-a za integritet javnog sektora i g. Anton Colella, izvršni direktor ICAS-a. Seminarski dio je zaključen obrazlaganjem inovativnih primjera i primjera dobre prakse u predmetnom području, koje su predstavili g. Arno Viser, glavni državni revizor Nizozemske i g. Kay Scheller, predsjednik Računskog suda Njemačke.  U drugom dijelu prvog dana održan je sastanak čelnika VRI-a zemalja članica EU, sa svrhom neformalne rasprave o ključnim izazovima vezanim uz pitanja od zajedničkog interesa, razmatrajući na koji način se trenutni izazovi EU-e odražavaju na vrhovne revizijske institucije i jesu li one spremne na njih odgovoriti. Drugi dan sastanka bio je posvećen aktivnostima Kontaktnog odbora i izvješćivanju o njihovim rezultatima radnih skupina i donošenju odluka o njihovim daljnjim aktivnostima. U podnevnom dijelu drugog dana raspravljalo se o inovativnim pristupima EU pitanjima (revizije, dobra praksa i novi proizvodI), koje su prezentirale VRI Češke i Mađarske. Na kraju sastanka g. Klešić je održao najavni govor i upoznao prisutne s datumom održavanja Kontaktnog odbora 2018 (Dubrovnik, 10-12.10.2018.), nakon čega je g. Klaus-Heiner Lehne, predsjednik ERS-a, g. Klešiću i Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske predao predsjedavanje Odborom u narednom jednogodišnjem razdoblju. Po završetku sastanka Kontaktnog odbora, organizirani su bilateralni sastanci čelnika VRI-a EU, te sastanak liaison officera , sa svrhom odlučivanja o daljnjim koracima i aktivnostima slijedom odluka Kontaktnog odbora. U okviru sastanka Kontaktnog odbora, Europski revizorski sud je svečanom sjednicom obilježio 40-godišnjicu postojanja, kojoj su nazočili i govorom se obratili g. Jan-Claud Juncker, predsjednik Europske komisije, g. Antonio Tajani, predsjednik Europskog parlamenta i gđa. Kersti Kaljulaid, predsjednica Estonije (i bivša članica ECA-e) koja trenutno predsjedava Vijećem EU.

Obavijest o rezultatima testiranja

Rezultati testiranja kandidata, koje je održano 12. rujna 2017., u vezi s prijamom u državnu službu na neodređeno vrijeme, obavljeni su na mrežnoj stranici Ureda.

Potpisivanje Konzorcijskog sporazuma s Nacionalnim uredom za reviziju Republike Bugarske

Ivan Klešić, glavni državni revizor Republike Hrvatske i Tzvetan Tzvetkov, predsjednik Nacionalnog ureda za reviziju Republike Bugarske, potpisali su 25. rujna 2017. u Sofiji Konzorcijski sporazum za provedbu Twinning projekta „Daljnje poboljšanje administrativnih kapaciteta i učinkovitosti eksterne revizije“. Navedeni projekt, u vrijednosti 1.400.000 EUR-a, u trajanju 24 mjeseca, provodit će se u Državnom uredu za reviziju Republike Makedonije. Potpisivanjem spomenutog Sporazuma, vrhovne revizijske institucije iskazuju spremnost da u provedbi Twinning projekta djeluju zajednički, Nacionalni ured za reviziju Republike Bugarske kao senior, a Državni ured za reviziju Republike Hrvatske kao junior partner, te izražavaju predanost pravilnom ispunjavanju zadataka iz navedenog projekta. Suradnja dviju institucija na ovom projektu novi je korak u zajedničkoj suradnji, kao i u suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Makedonije, te izuzetno priznanje Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske za njegov rad i rezultate, kao i prigoda za prenošenje stečenih znanja i iskustava, s ciljem razvoja eksterne revizije u zemljama kandidatima za pristupanje u Europsku uniju.

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na odborima i 5. sjednici raspravljao, te 22. rujna 2017. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima (119 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave i pravilnosti korištenja službenih vozila proračunskih korisnika državnog proračuna (119 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama (119 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (119 glasova ZA, 3 PROTIV), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti utjecaja programske inicijative JASPERS na podnesene projektne prijedloge Republike Hrvatske za sufinanciranje iz fondova Europske unije (121 glas ZA, 2 SUZDRŽANA), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2015. (122 glasa ZA) te Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. (118 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN).

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 31. kolovoza 2017. dostavio Hrvatskom saboru 38 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za pet korisnika državnog proračuna (Centar za posebno skrbništvo, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva turizma), 32 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Međimursku i Vukovarsko-srijemsku županiju, gradove: Čazma, Donja Stubica, Donji Miholjac, Đakovo, Križevci, Lipik, Našice, Nova Gradiška, Otočac, Pazin, Poreč-Parenzo, Pregrada, Rovinj-Rovigno, Senj, Umag-Umago i Vukovar te općine: Donji Andrijevci, Gornja Stubica, Ivanska, Kali, Koprivnički Ivanec, Nedelišće, Petrovsko, Plitvička jezera, Sali, Sveti Križ Začretje, Šenkovec, Škabrnja, Tuhelj i Župa dubrovačka) te jednu neprofitnu organizaciju (Hrvatski crveni križ Gradsko društvo crvenog križa Vinkovci). Osim toga, dostavljeno je i izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. te 12 izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka, i to za ekonomsku opravdanost razlika u cijeni komunalnih javnih usluga na području Istarske županije - javna odvodnja, Istarske županije - javna vodoopskrba, Istarske županije - skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada, Primorsko-goranske županije - javna odvodnja, Primorsko-goranske županije - javna vodoopskrba i Primorsko-goranske županije - skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada te za sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske, Istarske, Koprivničko-križevačke, Primorsko-goranske, Varaždinske i Vukovarsko-srijemske županije. Sva izvješća su istoga dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Kontakt