Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na 9. sjednici, 28. rujna 2018. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova (91 glas ZA, 7 SUZDRŽANIH i 3 PROTIV), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje...

Pročitajte više ›

Novi način pisanja izvješća o obavljenoj reviziji

Državni ured za reviziju obavlja revizije u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija. U skladu s navedenim Standardima, do ove godine Ured je za subjekte kod kojih je obavljao financijsku reviziju, izražavao jedno mišljenje o...

Pročitajte više ›

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 18. rujna 2018. dostavio Hrvatskom saboru 55 izvješća, od toga 35 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, 13 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti i sedam izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka danih u prošloj reviziji. Izvješća o obavljenoj...

Pročitajte više ›

Zatvaranje Twinning projekta u Republici Albaniji

U Tirani je 11. srpnja 2018. održana konferencija prigodom zatvaranja od Europske komisije financiranog Twinning projekta „Jačanje kapaciteta vanjske revizije“, kojeg su u vrhovnoj revizijskoj instituciji Republike Albanije zajednički provodili Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i...

Pročitajte više ›

Kontakt