Obavijest o rezultatima testiranja

Rezultati testiranja kandidata, prema Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljeni su na mrežnoj stranici Ureda.

Konferencija o važnosti etike i integriteta

Na EUROSAI konferenciji “Važnost etike i integriteta za vrhovne revizijske institucije”, koja je održana u Budimpešti 14. i 15. rujna 2016., sudjelovali su predstavnici 21 vrhovne revizijske institucije. U ime Državnog ureda za reviziju, Konferenciji su nazočile Nediljka Rogošić, pomoćnica glavnoga državnog revizora i Anita Materljan, načelnica odjela. Svrha Konferencije bila je predstavljanje novog standarda ISSAI 30 - Kodeks etike, te upoznavanje sa smjernicama i alatima koji mogu pomoći vrhovnim revizijskim institucijama u primjeni spomenutog standarda. Osim toga, raspravljalo se i o standardu ISSAI 12 - Vrijednosti i koristi od vrhovnih revizijskih institucija, zatim promociji etičke kulture u javnim organizacijama, pristupu, metodama i alatima koje vrhovne revizijske institucije mogu koristiti pri obavljanju revizija u vezi s etikom i integritetom, a bilo je riječi i o načinu izrade smjernica, kao pomoći u radu vrhovnih revizijskih institucija pri obavljanju ovih vrsta revizija te ulozi vrhovnih revizijskih institucija u borbi protiv korupcije.  

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 14. rujna 2016. dostavio Hrvatskom saboru 18 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za osam korisnika državnog proračuna (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo uprave) i deset  lokalnih jedinica (županije: Dubrovačko-neretvanska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska, gradove: Kaštela, Mursko Središće, Požega, Pula-Pola i Virovitica te općine Cerovlje i Oriovac). Osim toga, dostavljeno je i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Bilateralni posjet državne revizije Republike Poljske

U bilateralnoj posjeti Državnom uredu za reviziju 31. kolovoza i 1. rujna 2016. boravili su Krizstof Kwiatkowski, predsjednik Državnog ureda za reviziju Republike Poljske, Woyciech Kutyla, potpredsjednik Državnog ureda za reviziju Republike Poljske i Kamila Zyndul, ekspert za međunarodne odnose. Tom je prigodom glavni državni revizor sa suradnicima održao sastanak s predstavnicima državne revizije Republike Poljske tijekom kojeg se razgovaralo o tijeku i napretku zajedničkih projekata i aktivnostima dviju revizorskih institucija, metodologiji rada i mogućnostima daljnje suradnje. Čelnici obiju institucija su izrazili spremnost i podršku budućim zajedničkim projektima.

Odgovor na podnesak Koalicije: Živi zid, Franak, Akcija mladih i Promijenimo Hrvatsku

Državni ured za reviziju je 19. kolovoza 2016. zaprimio podnesak Koalicije: Živi zid, Franak, Akcija mladih i Promijenimo Hrvatsku kojim se zahtijeva da Državni ured za reviziju u roku sedam dana prezentira javnosti nalaze koje posjeduje, a koji se odnose na izvore financiranja svih političkih stranaka. S tim u vezi, traže da se navedu firme koje su financirale političke stranke, u kojim iznosima, uz koje kamate te jesu li zajmovi vraćeni na vrijeme. U nastavku se objavljuje odgovor u cijelosti.

Kontakt