Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 29. listopada 2019. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće o obavljenoj reviziji...

Pročitajte više ›

XXIII. Intosai kongres

Ivan Klešić, glavni državni revizor sudjelovao je sa svojim suradnicima na XXIII. INTOSAI Kongresu, održanom od 25. do 28. rujna 2019. u Moskvi. Teme Kongresa bile su informacijske tehnologije za razvoj javne uprave i uloga vrhovnih revizijskih institucija u ostvarivanju nacionalnih prioriteta i...

Pročitajte više ›

Kontakt