Bilateralni sastanak s glavnim revizorima Argentine

U Državnom uredu za reviziju je 12. srpnja 2019., u okviru bilateralne posjete, održan radni sastanak s dr. Alejandrom M. Nieva i Gabrielom Mihura, glavnim revizorima Državnog ureda za reviziju Republike Argentine. Na sastanku, na kojem su uz Ivana Klešića, glavnoga državnog revizora, nazočili...

Pročitajte više ›

Sastanak INTOSAI odbora za izgradnju kapaciteta

Ivan Klešić, glavni državni revizor, sudjelovao je sa suradnicima od 1. do 3. srpnja 2019. na godišnjem sastanku INTOSAI Odbora za izgradnju kapaciteta, koji je održan u Tokiju, Japan, a čiji je domaćin bio Državni ured za reviziju Japana. Sastanak članova Odbora organizirala je...

Pročitajte više ›

Sastanak Kontaktnog odbora Europske unije

Predstavnici Državnoga ureda za reviziju sudjelovali su 22. i 23. lipnja 2019. na godišnjem sastanku Kontaktnog odbora Europske unije, održanom u Varšavi, Republika Poljska. Kontaktni odbor djeluje kao forum čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica Europske unije i Europskog...

Pročitajte više ›

Kontakt