Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na 11. sjednici, 15. veljače 2019. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2017. (109 glasova ZA i jedan PROTIV), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna (110 glasova ZA), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica (111 glasova ZA), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (110 glasova ZA i dva SUZDRŽANA) te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima (107 glasova ZA).

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2018. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018., te sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem su prilogu 23 pojedinačna izvješća (20 ministarstava i tri...

Pročitajte više ›

Kontakt