Revizije u tijeku

Prema Godišnjem programu i planu rada za 2014., u tijeku je obavljanje financijskih revizija Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ministarstava, lokalnih jedinica i političkih stranaka, te revizija učinkovitosti u trgovačkim društvima na državnoj i lokanoj razini, revizija učinkovitosti gospodarenja otpadom i revizija učinkovitosti poduzetničkih zona. 

Pročitajte više ›

Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju

Hrvatski sabor je na odborima i 13. sjednici raspravljao, te 4. srpnja 2014. prihvatio  izvješća Državnog ureda za reviziju:

  • Izvješće o  obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2013. godinu (107 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH)
  • Izvješće o obavljenoj reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam (106 glasova ZA, 1 PROTIV i 4 SUZDRŽANA) te
  • Izvješće o obavljenoj reviziji očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i upravljanja nacionalnim parkovima (110 glasova ZA).

Pročitajte više ›

Kontakt