Revizije u tijeku

Prema Godišnjem programu i planu rada za 2014., u tijeku je obavljanje financijskih revizija korisnika državnog proračuna, između ostalih i ustanova u kulturi (muzeji, kazališta, knjižnice), revizija lokalnih jedinica i njihovih korisnika, političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, te revizije učinkovitosti u trgovačkim društvima na državnoj i lokalnoj razini, revizija učinkovitosti gospodarenja otpadom, revizija učinkovitosti poduzetničkih zona i revizija učinkovitosti sustava upravljanja i kontrola korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj.

Pročitajte više ›

Posjet predsjednika Računskog suda Brazila

Augusto Nardes, predsjednik Računskog suda Savezne Republike Brazil, u pratnji Mauricia Wanderleya, glavnoga tajnika za državnu reviziju, boravio je 23. rujna 2014. u jednodnevnoj službenoj posjeti Državnom uredu za reviziju. Za vrijeme posjete, gosti su upoznati s organizacijom i načinom rada...

Pročitajte više ›

Kontakt