Obavijest o dostavi izvješća Saboru

S obzirom da su Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Makedonije potpisale Sporazum o suradnji na području turizma, te Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske Ugovor o turističkoj suradnji, državne revizije Republike Hrvatske, Republike Makedonije i Mađarske, zaključile su Sporazum za obavljanje koordinirane revizije provedbe strateških dokumenata u području turizma i provedbe dokumenata o suradnji na području turizma. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru 25. ožujka 2016. Izvješće je objavljeno na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 9. ožujka 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čijem su prilogu pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji za 20 županija i Grad Zagreb. Izvješća su objavljena na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju

Mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor, 7. ožujka 2016. je u Europskom revizorskom sudu u Luksemburgu održao sastanak s Oskarom Hericsem, članom Europskog revizorskog suda i Krzysztofom Kwiatkowskim, predsjednikom Vrhovnog ureda za reviziju Poljske. Svrha sastanka bila je obilježiti...

Pročitajte više ›

Kontakt