Posjet delegacije Ureda za reviziju institucija BiH

Na poziv Ivana Klešića, glavnoga državnog revizora, 3. travnja 2019. u posjetu Državnom uredu za reviziju boravio je Dragan Vrankić, glavni revizor Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, u pratnji Anke Šešlija, načelnice Službe za pravne, financijske i opće poslove, Nedžada Hajtića,...

Pročitajte više ›

Donesen novi Zakon o Državnom uredu za reviziju

Hrvatski sabor je na 11. sjednici donio novi Zakon o Državnom uredu za reviziju, koji je objavljen u Narodnim novinama 25/19, od 13. ožujka 2019., a stupa na snagu 21. ožujka 2019. Novine u odnosu na dosadašnji Zakon, odnose se, između ostalog, na obavljanje revizije Hrvatske narodne banke te...

Pročitajte više ›

Kontakt