Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2018. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018., te sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem su prilogu 23 pojedinačna izvješća (20 ministarstava i tri...

Pročitajte više ›

Ivan Klešić ponovo imenovan za glavnog državnog revizora

Hrvatski sabor je, u skladu s odredbama članka 8. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), na 10. sjednici 3. prosinca 2018. imenovao mr. Ivana Klešića, dipl. oec. za glavnoga državnog revizora na vrijeme od 8 godina. Glavni državni revizor stupa na dužnost 11. prosinca 2018. 

Kontakt