Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 29. listopada 2019. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće o obavljenoj reviziji...

Pročitajte više ›

Kontakt