Rješenja o prijmu u državnu službu

Na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju objavljeno je  11. srpnja 2018. devet rješenja o prijmu u državnu službu za područne urede Dubrovnik, Rijeka, Split i Zadar, i to po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 32, od 6. travnja 2018.

Rješenja o prijmu u državnu službu

Na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju objavljeno je  4. srpnja 2018. sedam rješenja o prijmu u državnu službu za Središnji ured Zagreb po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 32, od 6. travnja 2018.

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je 14. lipnja 2018. na 8. sjednici jednoglasno sa 122 glasa „ZA“ prihvatio Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2016.

Sastanak Višegradske skupine

Ivan Klešić, glavni državni revizor, boravio je sa suradnicima 5. i 6. lipnja 2018. u Budimpešti, gdje je u svojstvu promatrača sudjelovao na godišnjem sastanku čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja Višegradske skupine te Austrije i Slovenije. Glavne teme sastanka bile su revizija ciljeva održivog razvoja UN, procjena institucionalne sposobnosti te suradnja s građanima. Predstavnici Državnog ureda za reviziju održali su predavanje o odnosu i potrebi otvaranja vrhovnih revizijskih institucija prema građanima. Također, informirali su sudionike sastanka o pripremama za godišnji sastanak EU Kontaktnog odbora, koji će se održati u Dubrovniku, od 10. do 12. listopada 2018.

Seminar Kontaktnog odbora o reviziji javne nabave

Predstavnici Državnog ureda za reviziju sudjelovali su od 31. svibnja do 1. lipnja 2018. na seminaru EU Kontaktnog odbora o reviziji javne nabave, koji je održan u Ateni. Organizator seminara bio je grčki Nacionalni ured za reviziju. Seminaru je nazočilo 47 predstavnika iz 26 vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica Europske unije, Europskog revizorskog suda, OECD-a/SIGMA-e te pet zemalja kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji. Na seminaru se raspravljalo o primjeni nove EU Direktive o javnoj nabavi, najčešćim problemima u sustavu javne nabave, smjernicama o javnoj nabavi i revizijama u tom području. 

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 30. svibnja 2018. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova, u čijem je prilogu 49 pojedinačnih izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, koja se odnose na 12 kliničkih ustanova, 20 općih bolnica, 15 specijalnih bolnica i dvije poliklinike, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske, u čijem su prilogu 22 pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Sva izvješća su istoga dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.

Predsjednik Računskog suda Savezne Republike Njemačke u služenom posjetu Državnome uredu za reviziju

U službenom posjetu Državnome uredu za reviziju 17. svibnja 2018. boravili su Kay Scheller, predsjednik Računskog suda Savezne Republike Njemačke sa suradnicima. Tom je prigodom Ivan Klešić, glavni državni revizor Republike Hrvatske sa suradnicima upoznao goste s ulogom i odgovornošću državne revizije u našoj zemlji, suradnjom s Hrvatskim saborom, pristupom borbi protiv prijevare i korupcije u okviru revizije korištenja EU fondova te pripremama za sastanak Kontaktnog odbora 2018, kojemu je u listopadu 2018. Ured domaćin. Predstavnici Računskoga suda Savezne Republike Njemačke predstavili su model revizije u stvarnom vremenu („Real-time“ revizije) te njene ciljeve i koristi, kao i način kako provode savjetovanje svoje vlade i koje su prednosti te aktivnosti. Čelnici obiju institucija razgovarali su i o mogućnostima buduće suradnje.

Obavijest o glasovanju u Hrvatskome saboru

Hrvatski sabor je na 8. sjednici raspravljao, te 10. svibnja 2018. prihvatio Izvješće o radu Državnoga ureda za reviziju za 2017., i to s 99 glasova „ZA“ i dva „SUZDRŽANA“.

Predstavnici Republike Makedonije u studijskom posjetu Državnom uredu za reviziju

U okviru twinning projekta "Daljnje poboljšanje administrativnih kapaciteta i učinkovitost eksterne revizije“, komponente 3. „Jačanje suradnje s parlamentom“, koji Državni ured za reviziju Republike Hrvatske provodi u Državnom uredu za reviziju Republike Makedonije, predstavnici Sobranja Republike Makedonije na čelu s Liljanom Kuzmanovskom, predsjednicom Odbora za financije i budžet te predstavnici državne revizije na čelu s  Naserom Ademijem, zamjenikom glavnoga državnog revizora Republike Makedonije, boravili su od 23. do 26. travnja 2018. u studijskom posjetu Državnom uredu za reviziju. U okviru studijskog posjeta, djelatnici Državnog ureda za reviziju upoznali su goste s pripremom i dostavom izvješća Hrvatskom saboru, načinom rasprava i zaključcima Sabora po izvješćima Državnog ureda za reviziju te razmijenili iskustva o radu dviju revizijskih institucija. U okviru posjeta, održani su i sastanci sa Sinišom Hajdašom Dončićem, potpredsjednikom Hrvatskoga sabora i Arsenom Baukom, voditeljem Hrvatsko-makedonske međuparlamentarne skupine prijateljstva, Grozdanom Perić, predsjednicom Odbora za financije i državni proračun i Erminom Lekaj-Prljaskaj, zastupnicom albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine. Osim toga, Ivan Šuker, saborski zastupnik i član Odbora za financije i državni proračun i Dragica Zgrebec, bivša saborska zastupnica, informirali su goste o načinu suradnje Hrvatskoga sabora i Državnoga ureda za reviziju, važnosti rasprava o izvješćima državne revizije te dali svoje viđenje značaja Državnoga ureda za reviziju.

Sastanak Stručne skupine za neovisnu procjenu javnih ekonomskih politika

Predstavnici Državnog ureda za reviziju su od 15. do 17. travnja 2018., s predstavnicima vrhovnih revizijskih institucija Italije, Francuske, Litve i Malte sudjelovali u Rimu na sastanku Stručne skupine za neovisnu procjenu javnih ekonomskih politika, koja djeluje u okviru Kontaktnog odbora Europske unije. Svrha sastanka bila je rasprava o učincima porasta aktivnosti u području neovisne procjene javnih ekonomskih politika koju provode vrhovne revizijske institucije, u okviru koje su predstavnici vrhovnih revizijskih institucija predstavili iskustva iz svojih zemalja.

Kontakt