Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 27. travnja 2017. dostavio Hrvatskom saboru devet izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Državni zavod za statistiku, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HAMAG BICRO - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ravnateljstvo za robne zalihe i Savjetodavna služba) te izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu Hrvatska lutrija d.o.o. Osim toga, dostavljeno je deset izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka i to za javnu nabavu u društvu Narodne novine d.d., za sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Osječko-baranjske, Šibensko-kninske i Virovitičko-podravske županije te za Zagrebački holding d.o.o., kao i za ekonomsku opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na području Koprivničko-križevačke županije. Sva izvješća objavljena su na mrežnoj stranici Ureda.

Trilateralni sastanak u Računskom sudu Španjolske

Ivan Klešić, glavni državni revizor, boravio je sa svojim suradnicima od 20. do 23. travnja 2017. u Madridu, u službenoj posjeti Računskom sudu Kraljevine Španjolske. Tijekom boravka održan je trilateralni sastanak kojem su, osim glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske nazočili Ramona Alvareza de Mirande Garcie, predsjednik Računskog suda Kraljevine Španjolske i Tomaž Vesel, predsjednik Računskog suda Republike Slovenije, te radni sastanak na temu revizije središnjih banaka. Tijekom sastanaka, predstavnici španjolskog Računskog suda predstavili su svoja iskustva u reviziji banaka, s posebnim naglaskom na reviziju središnje banke i sustava nadzora banaka, zatim područja, subjekte, ciljeve i rezultate obavljenih revizija, te vrste obavljenih revizija povezanih sa španjolskom i europskom središnjom bankom. Na sastancima se također razgovaralo o mogućnostima i načinima daljnje suradnje u ovom području, ali i o pripremi X. EUROSAI Kongresa, koji se treba održati u svibnju 2017. Održan je i bilateralni sastanak čelnika Računskog suda Republike Slovenije i Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske, na kojem se razgovaralo o temama i organizaciji Kontaktnog odbora Europske unije 2018., čiji će organizator i domaćin biti Državni ured za reviziju Republike Hrvatske, kao i o drugim temama od zajedničkog interesa.

Sastanak EUROSAI Radne skupine za reviziju općina

Predstavnici Državnog ureda za reviziju sudjelovali su od 10. do 13. travnja 2017. na osnivačkom sastanku EUROSAI Radne skupine za reviziju općina, održanom u Vilniusu, Litva. Inicijator i domaćin sastanka bio je Državni ured za reviziju Republike Litve. Sastanku su nazočili predstavnici 25 vrhovnih revizijskih institucija. Svrha osnivanja Radne skupine je utvrditi najbolju praksu i razmijeniti iskustva o reviziji općina, što će biti osnova za ostvarivanje pozitivnih promjena u ovom području. Na sastanku je usvojen Program rada za razdoblje od 2017. do 2019. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici www.vkontrole.lt/tf/ .

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 3. veljače 2017. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog audiovizualnog centra. Izvješće je istoga dana dostavljeno i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske te objavljeno na mrežnoj stranici Ureda.

Obavijest jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine 136/12), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu obvezne Državnom uredu za reviziju dostavljati proračun i projekcije, odluku o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna. Navedene dokumente trebaju dostavljati samo Ministarstvu financija. Neke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i nadalje navedene dokumente dostavljaju Državnom uredu za reviziju te zbog toga imaju nepotrebne troškove. Prema odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15 i 135/15), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju dostavljati: -    godišnji izvještaj o izvršenju proračuna -    financijske izvještaje kod statusnih promjena i -    financijske izvještaje za proračunsku godinu na način i u rokovima kako je utvrđeno navedenim propisima.

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Državni ured za reviziju je 22. prosinca 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čijem su prilogu pojedinačna izvješća za 38 političkih stranaka, šest nezavisnih zastupnika i dva člana predstavničkih tijela lokalnih jedinca, te 23. prosinca 2016. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

Sudjelovanje na XXII. INCOSAI

Ivan Klešić, glavni državni revizor je sa suradnicima sudjelovao od 7. do 11. prosinca 2016. na XXII. kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), održanom u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. Na Kongresu se raspravljalo o dvije teme: n a koji način vrhovne revizijske institucije mogu pridonijeti UN-ovoj Agendi 2030, uključujući dobro upravljanje i jačanje borbe protiv korupcije za održivi razvoj ), te n a koji način promicati kredibilitet INTOSAI-a da postane prominentnija međunarodna organizacija ). Kongres, najviše tijelo INTOSAI-a okuplja vrhovne revizijske institucije iz 192 zemlje. Na Kongresu su donesene odluke i zaključci, s posebnim naglaskom na novi Strateški plan INTOSAI-a za 2017.-2022., 17 strateških ciljeva održivog razvoja koje su usvojili Ujedinjeni narodi, a koji zahtijevaju efikasniju javnu reviziju i kontrolu, novi okvir profesionalnog razvoja, usvajanje i objavljivanje standarda i smjernica te donošenje Abu Dhabi deklaracije. 

Kontakt