Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest za političke stranke, nezavisne zastupnike, zastupnike nacionalnih manjina i nezavisne članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Objavljeno 5. 7. 2011. Početkom 2011. Hrvatski sabor je donio Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11 i 61/11).
 
Navedenim Zakonom se uređuje način financiranja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata, stjecanje i trošenje sredstava, te nadzor i revizija.
 
Prema odredbama članaka 24. i 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, te nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su dužni:
 
sastaviti izvješće o donacijama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.;
  • izvješće o donacijama treba sadržavati: specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv i adresu), datumu uplate donacije, odnosno primljenog proizvoda ili pružene usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije; ako donacije nisu primljene, to je potrebno navesti u izvješću o donacijama;
  • izvješće o donacijama javno objaviti na svojim web-stranicama, u roku od 15 dana po isteku šestomjesečnog razdoblja odnosno najkasnije do 15. srpnja 2011.;
  • izvješće o donacijama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. treba biti objavljeno na web-stranici najmanje 30 dana; te
  • izvješće o donacijama dostaviti na adresu: Državni ured za reviziju, Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb ili na adresu područnog ureda Državnog ureda za reviziju, koja je objavljena na web stranici Državnog ureda za reviziju: www.revizija.hr, te elektronskom poštom na adresu: Neda.Rogosic@revizija.hr
  • Za sve informacije, kontakt osoba: mr. sc. Nediljka Rogošić, pomoćnik glavnoga državnog revizora, tel. 01/48 13 303, fax 01/48 73 385.

    GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR
    mr. Ivan Klešić, dipl. oec.