Preskočite na glavni sadržaj

Djelatnici

Broj djelatnika je usklađen sa zakonskim ovlastima, odnosno nadležnostima Ureda.

Na početku rada, Ured je imao 53 djelatnika, od čega 38 državnih revizora. Danas je u Državnom uredu za reviziju zaposleno 289 djelatnika, od čega je 241 državni revizor. Zakonom o Državnom uredu za reviziju, određeni su uvjeti koje ovlašteni državni revizor mora ispunjavati:
  • da je državljanin Republike Hrvatske,
  • da ima visoku stručnu spremu - ekonomske, pravne, informatičke ili druge odgovarajuće struke,
  • da nije osuđivan za kaznena djela iz oblasti gospodarskog kriminaliteta,
  • da je častan, pošten, da ispunjava uvjete utvrđene kodeksom profesionalne etike 
  • da je položio ispit za ovlaštenog državnog revizora i stekao certifikat ovlaštenog državnog revizora.

Ispit se polaže u Državnom uredu za reviziju, pred komisijom koju je imenovao glavni državni revizor, a prema Pravilniku o polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga državnog revizora.

S certifikatom ovlaštenoga državnog revizora u Uredu radi 212 državnih revizora.
Prema kvalifikacijskoj strukturi, od 289 djelatnika 243 ili 84,0 % imaju visoku stručnu spremu, od kojih je četiri doktora znanosti, 14 magistara znanosti i četiri magistara specijalista.
Karakteristična je spolna struktura Državnog ureda za reviziju. Od ukupnog broja djelatnika, 236 su žene, a 53 muškarci.
 
U skladu sa sve većim udjelom revizija učinkovitosti i revizija pojedinih programa u odnosu na standardne revizije zakonitosti i pravilnosti, kod kojih je težište na financijskom poslovanju i poštivanju računovodstvenih propisa, u budućnosti se planira zapošljavanje određenog broja specijaliziranih stručnjaka za razne tehničke discipline, prije svega informatičara koji bi mogli kvalitetno obavljati reviziju informatičkih sustava, ali i svih drugih revizija, jer je poslovanje revidiranih subjekata gotovo u cijelosti informatizirano.
 
Djelatnici