Preskočite na glavni sadržaj

Javna nabava

Sukob interesa
 
U skladu s odredbom članka 80., stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22), a na temelju izjave glavnoga državnog revizora, Državni ured za reviziju objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Državnog ureda za reviziju iz članka 76., stavka 2., točke 1. navedenog Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.
 
  
Plan nabave
 
Plan nabave i arhiva planova od 2018.
 
Na temelju odredbi članka 28., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi i članka 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/2017, 144/20 i 30/23) Državni ured za reviziju objavio je svoj Plan nabave za tekuću godinu u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH). Sve naknadne izmjene i dopune Plana nabave Državnog ureda za reviziju bit će objavljene na isti način.

Svi zainteresirani dionici mogu slobodno i bez naknade aktualni Plan nabave koji uključuje sve naknadne izmjene i dopune preuzeti s mrežne stranice:  https://eojn.hr/procurement-plans-all. Nakon otvaranja navedene mrežne stranice, u filter je potrebno unijeti naziv naručitelja: DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU te preuzeti Plan nabave.
 
Planovi nabave Naručitelja do 2024. nalaze se na mrežnoj stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Upute za pretraživanje daju se u nastavku:
 1. Nakon otvaranja navedene mrežne stranice, odabire se gumb  „PLANOVI NABAVE“.
 2. U padajućem izborniku „Godina plana“ odabire se godina za koju se želi preuzeti Plan nabave (dostupni se planovi nabave od 2018. nadalje)
 3. Pod „Naručitelj“ upisuje se puni naziv naručitelja: DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
 4. Pod „Ispis s verzijama stavaka“ odabire se „DA“
 5. Odabire se gumb „KREIRAJ IZVJEŠĆE“
 6. Nakon kreiranja izvješća mrežna stranica pruža mogućnost preuzimanja Plana nabave u  word i u excel formatu. 
Registar ugovora
 
U skladu s odredbama članka 28., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi i članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Državni ured za reviziju objavio je Registar ugovora u standardiziranom obliku u EOJN RH koji je se može preuzeti sa sljedećih mrežnih stranica:
- za ugovore koji se odnose na razdoblje do 31.prosinca 2023.: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom gumba „REGISTRI UGOVORA“ te upisom naziva naručitelja: DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- za ugovore koji se odnose na razdoblje od 1. siječnja 2024.: https://eojn.hr/contracts te upisom naziva naručitelja: DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU u filter
 
Postupci jednostavne nabave
 
Državni ured za reviziju donio je opći akt kojim je utvrdio pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave te ga u skladu s odredbom članka 15., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi objavljuje u nastavku.
 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Državnom uredu za reviziju
         
 
Objave postupaka u EOJN RH
 
Postupci javne nabave
 
Sve objave postupaka javne nabave koji se provode u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi mogu se preuzeti s mrežne stranice EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
 
Upute za pretraživanje daju se u nastavku:
 1. Otvaranjem navedene mrežne stranice potrebno je odabrati gumb „OBJAVE JN“
 2. U padajućem izborniku odabire se "Jednostavna tražilica"
 3. Pod „Naručitelj“ upisuje se puni naziv naručitelja: Državni ured za reviziju.
 4. Za detaljnije filtriranje potrebno je unijeti sve ili neke od sljedećih podataka: broj objave, CPV, vrstu ugovora te datum objave.
 
Postupci nabave za postupke obnove
 
Sve objave postupaka nabave koji se provode u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (Narodne novine 28/23) mogu se preuzeti s mrežne stranice EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
 
Upute za pretraživanje daju se u nastavku:
 1. Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati gumb „OBJAVE OBNOVA“
 2. U padajućem izborniku odabire se "Tražilica objava za obnovu",
 3. Pod „Naručitelj“ upisuje se puni naziv naručitelja: Državni ured za reviziju
 4. Za detaljnije filtriranje potrebno je unijeti sve ili neke od sljedećih podataka: broj objave, CPV, vrstu ugovora te datum objave.
 
Arhiva 2022.: