Preskočite na glavni sadržaj

Pomoćnici

dr. sc. Verica Akrap, pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju trgovačkih društava
 
Kontakt:
tel: 01 48 07 950
fax: 01 48 13 304
e-adresa: Verica.Akrap@revizija.hr
 
 
mr. Vesna Kasum, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju korisnika državnog proračuna
 
Kontakt: 
tel: 01 48 07 947
fax: 01 48 13 304
e-adresa: Vesna.Kasum@revizija.hr


Nada Valek, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna
 
Kontakt: 
tel.: 01 48 07 966
fax: 01 48 13 304
e-adresa: nada.valek@revizija.hr
 
 
Sanja Martinko, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju neprofitnih organizacija i političkih stranaka
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 303
fax: 01 48 73 385
e-adresa: Sanja.Martinko@revizija.hr
 
 
Nada Svete, univ. spec. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju lokalnih jedinica i njihovih korisnika
 
Kontakt: 
tel: 01 48 07 950
fax: 01 48 13 304
e-adresa: Nada.Svete@revizija.hr
 
 
Ines Stegić, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju Hrvatske narodne banke i drugih financijskih institucija
 
Kontakt: 
tel.: 01 48 07 950
fax: 01 48 13 304
e-adresa: ines.stegic@revizija.hr


mr. sc. Božo Vuletić-Antić, pomoćnik glavnoga državnog revizora za reviziju učinkovitosti
 
Kontakt: 
tel: 01 48 07 950
fax: 01 48 13 304
e-adresa: Bozo.Vuletic-Antic@revizija.hr
 
 
Nadica Bartol, dipl. iur., pomoćnica glavnoga državnog revizora za pravne poslove i odnose s drugim subjektima
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 303
fax: 01 48 73 385
e-adresa: Nada.Bartol@revizija.hr


Nevenka Hrup, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za planiranje, metodologiju i razvoj
 
Kontakt: 
tel.: 01 48 07 950
fax: 01 48 13 304
e-adresa: nevenka.hrup@revizija.hr
 
 
Anita Materljan, dipl. iur., pomoćnica glavnoga državnog revizora za normativno-pravne, kadrovske, financijsko-računovodstvene i administrativne poslove
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 303
fax: 01 48 73 385
e-adresa: Anita.Materljan@revizija.hr
 
 
mr. sc. Ksenija Krpan, dipl. iur., pomoćnica glavnoga državnog revizora za javnu nabavu, tehničke i opće poslove i zaštitu na radu
 
Kontakt: 
tel: 01 46 27 888
fax: 01 48 73 385
e-adresa: Ksenija.Krpan@revizija.hr
 
 
mr. sc. Dražen Brozinić, pomoćnik glavnoga državnog revizora - šef kabineta
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 301
fax: 01 48 13 304
e-adresa: Drazen.Brozinic@revizija.hr
 
 
Biserka Čoh Mikulec, mag. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za odnose s javnošću
 
Kontakt: 
tel: 01 46 27 851
fax: 01 48 13 304
e-adresa: Biserka.Coh-Mikulec@revizija.hr
 
 
mr. sc. Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora za međunarodne odnose i reviziju europskih fondova
 
Kontakt: 
tel: 01 46 27 875
fax: 01 48 73 385
e-adresa: Lidija.Pernar@revizija.hr