Preskočite na glavni sadržaj

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Državni ured za reviziju, u cilju podupiranja načela transparentnosti, a kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, te temeljem uputa Ministarstva financija Republike Hrvatske, treba zainteresiranoj javnosti omogućiti aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna.
 
U tu svrhu Državni ured za reviziju je, kao proračunski korisnik, osigurao građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti mogućnost dostave komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni financijski plan putem Obrasca za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika.
 
Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika dostavlja se elektroničkim putem na e-adresu: revizija@revizija.hr.
 
Sve zaprimljene komentare, preporuke i prijedloge razmotrit će Državni ured za reviziju pri izradi sljedećeg financijskog plana.
 
 
  • Obrazac za sudjelovanje u izraadi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2025. - 2027.

    Preuzmite

    Objavljeno 16. 2. 2024.
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2024. - 2026.

    Preuzmite

    Objavljeno 8. 3. 2023.