Preskočite na glavni sadržaj

Međunarodni odnosi

Državni ured za reviziju je već od samog osnivanja započeo radno, organizacijsko i profesionalno povezivanje s istovrsnim institucijama drugih zemalja i njihovim strukovnim udrugama, u cilju:
  • razmjene znanja, iskustava, stručnih materijala, dokumenata i informacija radi ujednačavanja i razvoja metodologije rada u okviru međunarodno prihvaćenih revizijskih standarda
  • praćenja modernih pravaca razvoja revizijske profesije
  • doprinosa razvoju struke na temelju vlastitih rezultata
  • informiranja drugih o radu i rezultatima Ureda
  • doprinosa njegovom ugledu i prihvaćanju kao stručne i profesionalne institucije od strane drugih državnih revizija i profesionalnih udruga

Međunarodna suradnja Državnog ureda za reviziju može se podijeliti u četiri kategorije:
  • aktivnosti povezane s članstvom u međunarodnim strukovnim udrugama
  • aktivnosti povezane s Europskom unijom
  • aktivnosti povezane s vrhovnim revizijskim institucijama drugih zemalja
  • druge međunarodne aktivnosti.
 
Državni ured za reviziju član je INTOSAI-a od 1994. i EUROSAI-a od 1996. Obveze koje proizlaze iz tih članstava zahtijevaju kontinuirano zalaganje i uključivanje Ureda u aktivnosti tih organizacija i njihovih radnih skupina, osnovanih radi razvijanja područja od posebnog interesa za državne revizije i usklađivanja metodologije i jačanja suradnje između državnih revizija. Ured je sudjelovao na svim kongresima ovih dviju organizacija održanih od njegova učlanjenja te je uključen u rad brojnih tijela i radnih skupina koje djeluju u njihovu sastavu.
 
Osim sudjelovanja u radu kongresa, predstavnici Ureda sudjeluju i na drugim konferencijama, seminarima i sastancima posvećenim razvoju državne revizije i poboljšanju javnog sektora u organizaciji INTOSAI-a i EUROSAI-a.
 
Državni ured za reviziju, također, razvija bilateralne odnose s drugim državnim revizijama, u vidu zajedničkih seminara, posjeta predstavnika drugih vrhovnih revizijskih institucija Državnom uredu za reviziju-u, kao i predstavnika Državnog ureda za reviziju drugim vrhovnim revizijskim institucijama, razmjenu iskustava, dokumenata i drugih informacija vezanih za revizijske aktivnosti.
 
Zaposlenici Ureda sudjeluju i na različitim međunarodnim seminarima i programima izobrazbe.
 
Vezano za pripreme za integraciju u europsko okruženje i jačanje Državnog ureda za reviziju kao učinkovite institucije sposobne da u praksi zadovolji EU kriterije, Državni ured za reviziju bio je aktivno uključen u proces pretpristupnih pregovora za pridruživanje EU-a kroz poglavlje 32 – Financijski nadzor.
 
osim suradnje s drugim državnim revizijama i strukovnim udrugama, Državni ured za reviziju kontinuirano uspostavlja i održava kontakte i s drugim međunarodnim institucijama/organizacijama, kao što su: OECD, SIGMA, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, GRECO itd.
 
MEĐUNARODNA SURADNJA: