Preskočite na glavni sadržaj

Najčešće postavljena pitanja i zaprimljene predstavke

1. Državni ured za reviziju zaprima anonimne predstavke, u vezi s mogućim nepravilnostima i propustima u poslovanju subjekata za koje je nadležan obavljati reviziju, a u kojima se traži obavljanje revizije subjekata iz predstavke.
  
U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), Državni ured za reviziju obavlja revizije prema godišnjem programu i planu rada kojeg donosi glavni državni revizor, na temelju kriterija koji su utvrđeni spomenutim Zakonom, odnosno ne obavlja revizije na temelju anonimnih predstavki.

No, s obzirom na to da su prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije jedan od kriterija utvrđenih navedenim Zakonom, informacije iz zaprimljenih predstavki koriste se pri izradi godišnjeg programa i plana rada.

2. Mogu li ja kao fizička osoba, ako smatram da postoje nepravilnosti u radu državne ustanove, zatražiti obavljanje revizije?
 
Prema odredbama Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10), Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija koja je samostalna i neovisna u svom radu.
 
Neovisnost i samostalnost se, između ostalog, očituje i u određivanju u kojim će se subjektima, za koje je Ured nadležan, obavljati revizija.
 
Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), revizije se planiraju i obavljaju prema godišnjem programu i planu rada, koji donosi glavni državni revizor na temelju zakonom utvrđenih kriterija.
 
Dakle, Državni ured za reviziju ne obavlja revizije prema predstavkama i zahtjevima fizičkih i pravnih osoba.
 
O nepravilnostima u radu državne ustanove možete izvijestiti Državni ured za reviziju, Ministarstvo unutarnjih poslova − Odjel gospodarskog kriminaliteta, Ministarstvo financija - Poreznu upravu i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ovisno o tome o kakvoj je nepravilnosti riječ i tko je nadležan.
 
3. Molim da mi dostavite preslike godišnjih financijskih izvještaja xx subjekta!
 
Ovime Vas obavještavamo da, u skladu s međunarodnim revizijskim standardima, prema kojima Državni ured za reviziju obavlja revizije, ISSAI 200, točka 2.46., godišnji financijski izvještaji, kao i sva druga dokumentacija na temelju koje Državni ured za reviziju obavlja revizije, može se koristiti samo za potrebe obavljanja revizije.
 
S obzirom na navedeno, upućujemo Vas da preslike zatražite od pravne osobe na koju se financijski izvještaji odnose.
 
4. Smije li trgovačko društvo u državnom vlasništvu oročavati sredstva kod poslovne banke?
 
Prema točki 2.29 INTOSAI međunarodnih revizijskih standarda, Državni ured za reviziju ne smije davati nikakve upute osoblju subjekta revizije, u vezi s obavljanjem njihovih dužnosti.