Preskočite na glavni sadržaj

Pomoćnici

Katarina Regvar, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i reviziju izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
 
Kontakt: 
tel: 01 48 07 950
e-adresa: Katarina.Regvar@revizija.hr


Tatjana Novačić, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju proračunskih korisnika državnog proračuna
 
Kontakt: 
tel: 01 48 07 950
e-adresa: Tatjana.Novacic@revizija.hr


  
Nada Svete, univ. spec. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju lokalnih jedinica i njihovih korisnika te provjeru provedbe naloga i preporuka
 
Kontakt: 
tel: 01 48 07 950
e-adresa: Nada.Svete@revizija.hr


Mirela Belančić Vican, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju trgovačkih društava
 
Kontakt: 
tel: 01 48 07 950
e-adresa: Mirela.Belancic-Vican@revizija.hr


Sanja Martinkodipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju neprofitnih organizacija i političkih stranaka
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 301
e-adresa: Sanja.Martinko@revizija.hr
  
 
Ines Stegić, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju Hrvatske narodne banke, drugih financijskih institucija, planiranje, metodologiju i razvoj
 
Kontakt: 
tel.: 01 48 07 950
e-adresa: Ines.Stegic@revizija.hr


mr. sc. Božo Vuletić-Antić, pomoćnik glavnoga državnog revizora za reviziju učinkovitosti
 
Kontakt: 
tel: 01 48 07 950
e-adresa: Bozo.Vuletic-Antic@revizija.hr
 
 
Nadica Bartol, dipl. iur., pomoćnica glavnoga državnog revizora za pravne poslove i odnose s drugim subjektima
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 301
e-adresa: Nada.Bartol@revizija.hr

 
Anita Materljan, dipl. iur., pomoćnica glavnoga državnog revizora za normativno-pravne, kadrovske, financijsko-računovodstvene i administrativne poslove
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 301
e-adresa: Anita.Materljan@revizija.hr
 
  
mr. sc. Dražen Brozinić, pomoćnik glavnoga državnog revizora za poslove informacijske i komunikacijske tehnologije te reviziju informacijsko komunikacijskih sustava
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 301
e-adresa: Drazen.Brozinic@revizija.hr
 
 
mr. sc. Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora za međunarodne odnose 
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 301
e-adresa: Lidija.Pernar@revizija.hr


dr. sc. Ivan Čulo, pomoćnik glavnoga državnog revizora za pravne kvalifikacije i suradnju s tijelima državne vlasti, za javnu nabavu, poslove sigurnosti, zaštitu na radu i tehničke i opće poslove

Kontakt: 
tel: 01 48 07 950 
e-adresa:  Ivan.Culo@revizija.hr


Martina Jurjević, univ. spec. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju EU fondova
 
Kontakt: 
tel: 01 48 13 301
e-adresa: Martina.Jurjevic@revizija.hr