Preskočite na glavni sadržaj

Izvještaj o trošenju sredstava

Prema Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 59/23) Državni ured za reviziju objavljuje informaciju o trošenju sredstava.
 • Informacija o trošenju sredstava za lipanj 2024.

  Preuzmite

  Objavljeno 12. 7. 2024.
 • Informacija o trošenju sredstava za svibanj 2024.

  Preuzmite

  Objavljeno 13. 6. 2024.
 • Informacija o trošenju sredstava za travanj 2024.

  Preuzmite

  Objavljeno 13. 5. 2024.
 • Informacija o trošenju sredstava za ožujak 2024.

  Preuzmite

  Objavljeno 15. 4. 2024.
 • Informacija o trošenju sredstava za veljaču 2024.

  Preuzmite

  Objavljeno 20. 3. 2024.
 • Informacija o trošenju sredstava za siječanj 2024.

  Preuzmite

  Objavljeno 20. 2. 2024.