Preskočite na glavni sadržaj

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Prema Odluci o određivanju službenika za informiranje, koju je glavni državni revizor donio 3. lipnja 2013., službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) u Državnom uredu za reviziju je Biserka Čoh Mikulec, pomoćnica glavnoga državnog revizora.
 
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
 
Usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik svaki radni dan od 8:00 do 15:00 u Državnom uredu za reviziju, Tkalčićeva 19, Zagreb ili na telefon: 01 48 13 301.
 
Pisani zahtjevi dostavljaju se:
  • na e-adresu: biserka.coh-mikulec@revizija.hr
  • faks 01 48 13 304 ili
  • poštom na adresu: Državni ured za reviziju, n/p Biserka Čoh Mikulec, Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 
Državni ured za reviziju ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.
 
Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave odnosi se i na ponovnu uporabu informacija.
 
Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14).