Preskočite na glavni sadržaj

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Prema Odluci o određivanju službenika za informiranje, koju je glavni državni revizor donio 3. lipnja 2013., službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenica za informiranje) u Državnom uredu za reviziju je Biserka Čoh Mikulec, pomoćnica glavnoga državnog revizora. 

Prema Odluci o određivanju zamjenice službenice za informiranje, koju je glavni državni revizor donio 10. lipnja 2022., viša državna revizorica Josipa Maraković određuje se zamjenicom službenice za informiranje te je kao zamjenica mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Državnom uredu za reviziju.
 

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva (putem Zahtjeva za pristup informacijama, Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije i Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija). 
 


Usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik svaki radni dan od 8:00 do 15:00 u Državnom uredu za reviziju, Ratkajev prolaz 8, Zagreb ili na telefon: 01 48 13 301 ili 01 46 27 858. 
 
Pisani zahtjevi dostavljaju se:
  • na e-adresu: pristupinfo@revizija.hr
  • poštom na adresu: Državni ured za reviziju, n/p Biserka Čoh Mikulec ili Josipa Maraković, Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 
Državni ured za reviziju ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju.
 
Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave odnosi se i na ponovnu uporabu informacija.
 
Naknade se naplaćuju u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14).