Preskočite na glavni sadržaj

UN Rezolucija A/69/228

Ujedinjeni narodi
A/C.2/69/L.25/Rev.1  
Opća skupština
20. studenoga 2014.
 
Šezdeset i deveto zasjedanje
 
Drugi Odbor
Točka 21
 Globalizacija i međuovisnost
 
Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Cipar, Finska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Izrael, Italija, Japan, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malezija, Maroko, Nizozemska, Norveška, Portugal, Republika Koreja, Republika Moldavija, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Španjolska, Ukrajina, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske: revidirani nacrt rezolucije
 
Poticanje i jačanje učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave kroz jačanje vrhovnih revizijskih institucija
Opća skupština,
 
- uzimajući u obzir Rezoluciju 66/209, iz prosinca 2011. i obveze proizašle iz svih važnih konferencija i sastanaka UN-a vezano uz ekonomska, socijalna i pitanja okoliša, uključujući rezultat Konferencije UN o održivom razvoju „Budućnost kakvu želimo"[1], UN deklaraciju za tisućljeće[2], zaključke Svjetskog samita iz 2005.[3], Konsenzus iz Monterreya na Međunarodnoj konferenciji o financiranju razvoja, Deklaraciju iz Dohe o financijama za razvoj[4], zaključke dokumenta o praćenju Međunarodne konferencije o financiranju razvoja i praćenju provedbe Konsenzusa iz Monterrey-a[5], rezultate plenarnog sastanka Glavne skupštine na visokoj razini o Razvojnim ciljevima za tisućljeće[6] te zaključke dokumenta s posebnog pratećeg skupa[7], Program aktivnosti s Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju[8], glavne mjere za provedbu Programa aktivnosti s Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju[9] te Deklaraciju iz Pekinga[10] i Platformu aktivnosti,[11]
 
- nadalje, uzimajući u obzir Rezoluciju Glavne skupštine 67/290 od 9. srpnja 2013. i 68/1, od 20. rujna 2013. te međuministarsku deklaraciju na visokoj razini sa zasjedanja Ekonomsko- socijalnog vijeća iz 2014. i političkog foruma o održivom razvoju
 
- uzimajući u obzir Rezoluciju 68/309, od 10.rujna 2014., kojom je odobreno izvješće Otvorene radne grupe o ciljevima održivog razvoja i odlučeno da će dani prijedlozi biti temelj za provedbu ciljeva održivog razvoja u Agendu za razvoj nakon 2015., prihvaćajući i druge izvore iz procesa međuvladinih pregovora na šezdeset i devetom zasjedanju Glavne skupštine
 
- naglašavajući potrebu za poboljšanjem učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave
 
- naglašavajući također da učinkovita, odgovorna, djelotvorna i transparentna javna uprava ima ključnu ulogu u provedbi međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, uključujući Razvojne ciljeve za tisućljeće
 
- ističući potrebu jačanja kapaciteta kao alata za promicanje razvoja i poticanje suradnje između INTOSAI-a i UN-a u predmetnim područjima
 
1. Prepoznaje da VRI mogu obavljati svoje zadatke objektivno i učinkovito samo uz uvjet da su neovisne od revidiranog subjekta i zaštićene od vanjskih utjecaja
 
2. Također prepoznaje važnost uloge VRI u promicanju učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave koja će dovesti do ostvarenja nacionalnih razvojnih ciljeva i prioriteta kao i međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva
 
3. Odaje priznanje radu INTOSAI-a u promicanju bolje učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti, transparentnosti te učinkovitog i djelotvornog prikupljanja i korištenja javnih sredstava za dobrobit građana
 
4. Također, naglašava važnost Limske deklaracije o smjernicama o načelima revidiranja iz 1977.[12] i Meksičke deklaracije o neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija iz 2007.[13], te potiče zemlje članice da, na način prikladan nacionalnim institucionalnim strukturama, primjenjuju načela utvrđena u navedenim deklaracijama
 
5. Potiče zemlje članice i nadležne institucije Ujedinjenih naroda da nastave i intenziviraju svoju suradnju s INTOSAI, uključujući i jačanje kapaciteta, promičući dobro upravljanje na svim razinama kroz osiguravanje učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti putem jačanja VRI i prema potrebi, poboljšanjima u sustavu javnog računovodstva
 
6. Potvrđuje važnost uloge VRI u jačanju odgovornosti vlada za korištenje sredstava i njihovoj učinkovitosti u ostvarivanju razvojnih ciljeva
 
7. Prepoznaje interes INTOSAI-a za Agendu za razvoj nakon 2015.
 
8. Potiče zemlje članice da pridaju potrebnu pozornost neovisnosti i jačanju kapaciteta VRI na način prikladan njihovim nacionalnim institucionalnim strukturama, kao i poboljšanju sustava javnog računovodstva u skladu s nacionalnim razvojnim planovima u kontekstu Agende za razvoj nakon 2015.
 
9. Naglašava važnost nastavljanja međunarodne suradnje koja podržava jačanje kapaciteta, znanja i dobre prakse u području javnog računovodstva i revizije u zemljama u razvoju.
 
 
 
[1] Rezolucija 66/288
[2] Rezolucija 55/2
[3] Rezolucija 60/1
[4] Izvješće Međunarodne konferencije o financijama za razvoj, Monterey, Mexico, 18.-22. ožujka 2002. (publikacija Ujedinjenih naroda, prodajni broj E.02.II.A.7), poglavlje I, rezolucija 1, aneks
[5] Rezolucija 63/239, aneks
[6] Rezolucija 65/1
[7] Rezolucija 68/6
[8] Izvješće s Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju, Kairo, 5.-13. rujna 1994.
[9] Rezolucija S-21/2, aneks
[10] Izvješće s IV. Svjetske konferencije o ženama, Peking, 4.-15. rujna 1995.
[11] Ibid., aneks II.
[12] Usvojena na IX. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija, Lima, 17.-26. listopada 1977.
[13] Usvojena na IXX. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija, Mexico City, 5.-10. studenoga 2007.