Preskočite na glavni sadržaj

Izjava o pristupačnosti

 

Državni ured za reviziju, Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Državnog ureda za reviziju, koje se nalazi na adresi https://www.revizija.hr/.
 
Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište https://www.revizija.hr/ usklađeno je sa Zakonom, osim zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
 
Nepristupačan sadržaj
  • Po potrebi će se uvesti mogućnost strojnog čitanja sadržaja.
  • S pomoću tipkovnice ne može se pristupiti postavkama pristupačnosti.
  • Poveznice nisu na svim mrežnim stranicama deskriptivne kako bi pružile informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih.
  • PDF datoteke na svim mrežnim stranicama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenta te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova Izjava sastavljena je 23. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog ureda za reviziju. Izjava je zadnji put preispitana 9. listopada 2020. Državni ured za reviziju redovito će revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, da o tome obavijeste Državni ured za reviziju.
 
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Državnog ureda za reviziju korisnici mogu uputiti službeniku za informiranje.
 
Podaci za kontakt službenika za informiranje:
Biserka Čoh Mikulec
Državni ured za reviziju
Tkalčićeva 19
10 000 Zagreb
tel:  01 481 33 01
fax: 01 481 33 04
e-adresa: biserka.coh-mikulec@revizija.hr
 
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.
 
Podaci za kontakt Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske:
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske
Trg žrtava fašizma 3
10 000 Zagreb
tel.: 01 209 91 00
faks: 01 209 91 22
e-adresa: ppi@pristupinfo.hr
mrežna stranica: www.pristupinfo.hr