Preskočite na glavni sadržaj

Središnji ured Državnog ureda za reviziju

Adresa Državnog ureda za reviziju Državni ured za reviziju:
Tkalčićeva 19
10 000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 55448281176
Telefon Državnog ureda za reviziju Telefoni:
01 46 27 888
01 46 27 841
Fax: 01 48 13 304
Radno vrijeme za stranke Rad sa strankama:
8:00 - 15:00

Odnosi s javnošću

Biserka Čoh Mikulec, mag. oec.
stručna specijalistica poslovnih komunikacija
pomoćnica glavnoga državnog revizora

Adresa:
Državni ured za reviziju
Tkalčićeva 19
10 000 Zagreb

Tel: 01 46 27 851
Faks: 01 48 13 304

E-mail: biserka.coh-mikulec@revizija.hr

Međunarodni odnosi

mr. sc. Lidija Pernar
pomoćnica glavnoga državnog revizora za međunarodne odnose i reviziju EU fondova

Adresa:
Državni ured za reviziju
Tkalčićeva 19
10 000 Zagreb

Tel.: 01 46 27 875
Faks: 01 48 13 385

E-mail: lidija.pernar@revizija.hr

Povjerenici za etiku

Kord Kordić, dipl. iur.
Adresa:
Državni ured za reviziju
Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb

Tel. 01 46 27 854
E-mail: kord.kordic@revizija.hr

Valentina Kosić, dipl. iur.
Adresa:
Državni ured za reviziju
Bogovićeva 1a, 10 000 Zagreb

Tel.:  01 48 07 968
E-mail: valentina.kosic@revizija.hr

Ivana Krmić, mag. oec.
Adresa:
Državni ured za reviziju
Bogovićeva 1a, 10 000 Zagreb

Tel.:  01 48 78 938
E-mail: ivana.krmic@revizija.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Mihaela Sieber, dipl. iur.

Adresa:
Državni ured za reviziju
Bogovićeva 1a, 10 000 Zagreb

Tel.:  01 48 07 968
E-mail: mihaela.sieber@revizija.hr

Lista svih ureda

Bjelovar

Ivana Gundulića 1/II
43 000 Bjelovar

Tel: 043 21 25 23
Mob: 099 38 75 326
Fax: 043 21 25 22

E-mail: dur.bjelovar@revizija.hr

Čakovec

Zrinsko-Frankopanska 9
40 000 Čakovec

Tel: 040 31 35 20
Mob: 099 38 75 324
Fax: 040 31 34 60

E-mail: dur.cakovec@revizija.hr

Dubrovnik

Vukovarska 6
20 000 Dubrovnik

Tel: 020 41 72 76
Mob: 099 38 75 325
Fax: 020 41 72 74

E-mail: dur.dubrovnik@revizija.hr

Gospić

Kaniška 4
53 000 Gospić

Tel: 053 57 36 49
Mob: 099 38 75 315
Fax: 053 57 36 48

E-mail: dur.gospic@revizija.hr

Karlovac

Ulica Pavla Vitezovića 1
47 000 Karlovac

Tel: 047 61 20 43
Mob: 099 38 75 323
Fax: 047 61 20 45

E-mail: dur.karlovac@revizija.hr

Koprivnica

Trg bana Josipa Jelačića 16
48 000 Koprivnica

Tel: 048 62 41 76
Mob: 099 38 75 322
Fax: 048 62 44 47

E-mail: dur.koprivnica@revizija.hr

Krapina

Gajeva 2/2
49 000 Krapina

Tel: 049 37 03 40
Mob: 099 38 75 333
Fax: 049 37 03 50

E-mail: dur.krapina@revizija.hr

Osijek

Gundulićeva 16
31 000 Osijek

Tel 1: 031 20 05 44
Tel 2: 099 38 75 321
Fax: 031 20 05 40

E-mail: dur.osijek@revizija.hr

Pazin

Prolaz Otokara Keršovanija 2
52 000 Pazin

Tel: 052 62 34 40
Mob: 099 38 75 331
Fax: 052 62 34 44

E-mail: dur.pazin@revizija.hr

Požega

Kamenita vrata 8
34 000 Požega

Tel: 034 27 36 11
Mob: 099 38 75 334
Fax: 034 27 36 71

E-mail: dur.pozega@revizija.hr

Rijeka

Frana Kurelca 8
51 000 Rijeka

Tel: 051 21 33 61
Mob: 099 38 75 320
Fax: 051 21 53 75

E-mail: dur.rijeka@revizija.hr

Sisak

Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1
44 000 Sisak

Tel: 099 52 53 007 (privremeni broj ureda za kontakt)
Mob: 099 38 75 330
Fax: 044 52 13 70

E-mail: dur.sisak@revizija.hr

Slavonski Brod

Petra Krešimira IV 20
35 000 Slavonski Brod

Tel: 035 44 77 71
Mob: 099 38 75 327
Fax: 035 44 76 70

E-mail: dur.slbrod@revizija.hr

Split

Trg Franje Tuđmana 4
21 000 Split

Tel: 021 58 53 50
Mob: 099 38 75 329
Fax: 021 58 53 65

E-mail: dur.split@revizija.hr

Šibenik

Obala Hrvatske mornarice 2
22 000 Šibenik

Tel: 022 21 81 76
Mob: 099 38 75 319
Fax: 022 21 21 14

E-mail: dur.sibenik@revizija.hr

Varaždin

Kratka 2
42 000 Varaždin

Tel: 042 21 25 71
Mob: 099 38 75 328
Fax: 042 21 23 37

E-mail: dur.varazdin@revizija.hr

Virovitica

Stjepana Radića 21/1
33 000 Virovitica

Tel: 033 72 99 35
Mob: 099 38 75 318
Fax: 033 72 99 36

E-mail: dur.virovitica@revizija.hr
 

Vukovar

Trg dr. Franje Tuđmana 2
32 100 Vinkovci

Tel: 032 33 46 26
Mob: 099 38 75 317
Fax: 032 33 46 18

E-mail: dur.vinkovci@revizija.hr

Zadar

Stjepana Radića 11a
23 000 Zadar

Tel: 023 31 46 41
Mob: 099 38 75 332
Fax: 023 31 48 39

E-mail: dur.zadar@revizija.hr

Zagreb

Bogovićeva 1a
10 000 Zagreb

Tel: 01 48 78 933
Mob: 099 38 75 316
Fax: 01 48 13 304

E-mail: dur.zagreb@revizija.hr