Preskočite na glavni sadržaj

Propisi

Političke stranke, nezavisni zastupnici u Hrvatskom saboru te članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu obavijesti, upite i druge informacije poslati na sljedeću e-adresu: politicke.aktivnosti@revizija.hr.


Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14)

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 1/15,  25/17, 96/18  i  103/18)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15 - OBRASCI, 67/17115/18  i 21/21)

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine 119/15) 

Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja (Narodne novine 71/19)

Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (Narodne novine 14/20)