Preskočite na glavni sadržaj

UN Rezolucija A/66/209

Potičući učinkovitost, odgovornost, djelotvornost i transparentnost javne uprave jačanjem vrhovnih revizijskih institucija,
 
Opća skupština,
 
Pozivajući se naRezoluciju gospodarskog i socijalnog vijeća broj 2011/2 od 26. travnja 2011.,
 
Pozivajući se i na svoje rezolucije broj 59/55, od 2. prosinca 2004. i 60/34, od 30. studenoga 2005. te prethodne rezolucije o javnoj upravi i razvoju,
 
Pozivajući se na Milenijsku deklaraciju Ujedinjenih naroda,
 
Naglašavajući potrebu za poboljšanjem učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave,
 
Naglašavajući također da učinkovita, odgovorna, djelotvorna i transparentna javna uprava ima ključnu ulogu u provedbi međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, uključujući Milenijske razvojne ciljeve,
 
Ističući potrebu za izgradnjom kapaciteta kao alata za promicanje razvoja, te pozdravljajući suradnju INTOSAI-a s UN-om po tom pitanju:
 
  • Prepoznaje da vrhovne revizijske institucije svoje zadatke mogu obavljati objektivno i učinkovito samo ako su neovisne od revidiranih subjekata i zaštićene od vanjskih utjecaja
  • Također prepoznaje važnost uloge vrhovnih revizijskih institucija u promicanju učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave, što se očituje u ispunjavanju nacionalnih razvojnih ciljeva i prioriteta, kao i međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, uključujući Milenijske razvojne ciljeve
  • S uvažavanjem prihvaća rad INTOSAI-a u poticanju veće učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti, te učinkovitog i djelotvornog prikupljanja i trošenja javnih sredstava u korist građana
  • Također s uvažavanjem prihvaća Limsku deklaraciju o smjernicama o načelima revidiranja iz 1977. i Meksičku deklaraciju o neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija iz 2007., te potiče države članice da primjenjuju načela iz deklaracija na način na koji to omogućuje institucionalna struktura u njihovim zemljama
  • Potiče zemlje članice i relevantne UN institucije da nastave i intenziviraju svoju suradnju s INTOSAI-jem, uključujući područje izgradnje kapaciteta, radi promicanja dobrog upravljanja osiguravajući učinkovitost, odgovornost, djelotvornost i transparentnost kroz ojačane vrhovne revizijske institucije.