Preskočite na glavni sadržaj

Dostava izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 21. 12. 2021. Državni ured za reviziju je 22. prosinca 2021., u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku, Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020., u čijem je prilogu 51 pojedinačno izvješće (45 za političke stranke i šest za nezavisne zastupnike). Saboru je dostavljeno i Objedinjeno izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske, u čijem je prilogu 20 pojedinačnih izvješća. Osim toga, dostavljeno je i 31 izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za sedam korisnika državnog proračuna (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Imunološki zavod, Zagreb, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Ured za udruge,  Veleučilište u Šibeniku), 14 lokalnih jedinica (četiri grada: Novigrad – Cittanova, Novi Marof, Otok i Supetar te deset općina: Breznički Hum, Budinščina, Civljane, Čačinci, Jelsa, Konjščina, Malinska-Dubašnica, Povljana, Ružić i Škabrnja), jednog proračunskog korisnika lokalne jedinice (Dječji vrtić Cvrčak Virovitica) te devet trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica (Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Komunalac d.o.o., Otočac, Promet d.o.o., Split, Tekija d.o.o., Požega, Vodakom d.o.o., Pitomača, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Vodovod d.o.o., Slavonski Brod, Vodovod Imotske krajine d.o.o., Imotski i Vodovod i odvodnja d.o.o., Orebić). Dostavljena su i dva izvješća o obavljenoj reviziji usklađenosti, i to za Financijsku agenciju i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za 2020. Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor