Preskočite na glavni sadržaj

Dostava izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 14. 6. 2024. Državni ured za reviziju je, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku, odnosno 14. lipnja 2024., Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.
Osim toga, Saboru je dostavljeno i Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji bolničkih zdravstvenih ustanova, u čijem je prilogu 56 pojedinačnih izvješća, Objedinjeno izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i korištenja skloništa za građane na području Republike Hrvatske, u čijem je prilogu 15 pojedinačnih izvješća, zatim 18 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (županije Brodsko-posavska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska i Zagrebačka, gradovi Karlovac, Osijek, Otočac i Požega te općine Berek, Preseka, Tisno, Vidovec i Vratišinec) te devet izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka, i to za Agenciju za obalni linijski pomorski promet, Split te osam jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grad Novi Marof, općine Bednja, Breznički Hum, Cetingrad, Civljane, Draganić, Plitvička Jezera i Promina).
 
Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
Dostava izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor