Preskočite na glavni sadržaj

Godišnji sastanak INTOSAI Odbora za izgradnju kapaciteta, INTOSAI donatorske suradnje i IFAC-ovog MOSAIC-a

Objavljeno 30. 6. 2023.
Ivan Klešić, glavni državni revizor, sa suradnicima je 20. i 21. lipnja 2023. sudjelovao na sastanku Odbora za izgradnju kapaciteta (Capacity Building Committee – CBC) Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), održanom u Kingstonu, čiji je domaćin bio Državni ured za reviziju Jamajke.
Iako svaka vrhovna revizijska institucija (VRI) ima primarnu odgovornost za utvrđivanje i rješavanje vlastitih potreba za razvojem kapaciteta na temelju svojih strateških i srodnih razvojnih planova, INTOSAI nastoji osigurati da svaka njegova članica ima koristi od inicijativa za razvoj kapaciteta, u onoj mjeri u kojoj je to relevantno za njihove potrebe. Posebnu ulogu u tome ima INTOSAI Odbor za izgradnju kapaciteta, usmjeren na razvijanje sposobnosti i stručnih kapaciteta VRI-jeva kroz edukaciju, tehničku pomoć i druge razvojne aktivnosti.
INTOSAI Odbor za izgradnju kapaciteta, čiji je član i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske kao jedan od predstavnika EUROSAI regije, po prvi put od sastanka u srpnju 2019., odnosno prvi put nakon pandemije, okupio je svoje članove i druge ključne dionike kako bi razmotrili načine na koje vrhovne revizijske institucije mogu maksimalno povećati razvoj svojih institucionalnih kapaciteta i profesionalnih sposobnosti. Fokus sastanka bio je usmjeren na važna područja razvoja kapaciteta VRI-jeva i regionalnih organizacija te traženje rješenja za trenutne razvojne izazove s posebnim fokusom na načine partnerstva i suradnje u potpori razvojnih potreba. Posebna pozornost posvećena je važnosti upravljanja zaposlenicima i njihovim kompetencijama, kvaliteti upravljanja i čimbenicima uspjeha za relevantnost i utjecaj VRI-jeva.
Prvi dan sastanka započeo je uvodnim izlaganjima, uključujući pogled na mogućnosti stvorene novim Strateškim ciljem broj dva Operativnog plana INTOSAI-ja za 2023. – 2025. Sljedeće tri godine prilika su za različita partnerstva i potpore razvoju kapaciteta VRI-jeva, kao i za produbljivanje već uspostavljenih partnerstava i poboljšano upravljanje javnim financijama.
Nakon toga održano je devet okruglih stolova vezanih za work streamove Odbora za izgradnju kapaciteta, kako bi se saznalo više o njihovim najnovijim aktivnostima te proširio doprinos članova i dionika. Predstavnici Europske komisije prezentirali su najnoviju Peer-to-Peer studiju mapiranja (Final report on EU-funded study: “Peer-to-Peer Capacity Development Support to Supreme Audit Institutions”), kao vrijedan doprinos u rješavanju izazova i prilika u ovom važnom području, odnosno pomoć u boljem razumijevanju različitih modela podrške razvoju kapaciteta i modaliteta financiranja, do sada prepoznatih dobrih praksi i mogućih rješenja za uspostavu partnerstava tamo gdje još nisu dovoljno uspostavljena.
U skladu s temom „Partnerstvo za jače vrhovne revizijske institucije i poboljšano upravljanje javnim financijama”, drugi dan je održana rasprava kao nastavak i nadogradnja perspektiva razmatranih tijekom on-line sastanka 2022., u vezi s platformama za koordinaciju INTOSAI regija te izazovima i mogućnostima navedenim u INTOSAI-jevom Strateškom cilju broj dva Operativnog plana za 2023. –2025. Također, istražena je uloga koju VRI-jevi, njihove INTOSAI regije, INTOSAI Razvojna inicijativa (IDI) i zajednica donatora mogu imati kako bi iskoristili postojeće prilike. Istaknute teme sastanka odnosile su se na sljedeća područja:
• Kako povećati kolegijalnu (peer-to-peer) podršku kao vitalan oblik razvoja kapaciteta
• Izgradnja učinkovitog ekosustava partnera za razvoj kapaciteta
• Kapacitet regionalnih organizacija kao ključni faktor uspjeha za razvoj VRI-jeva.
Održana je i rasprava na temu kvalitete ljudskih resursa u VRI-jevima, posebice s aspekta nedavno odobrenih INTOSAI standarda ISSAI 150, GUIDS 1950 i 1951 i CBC HR Guide. Fokus rasprave bio je na važnosti kvalitetnog upravljanja zaposlenicima, uključujući upravljanje kompetencijama, i na tome kako pronaći rješenja za izazove s kojima se u tom dijelu VRI-jevi susreću, posebice s obzirom na nove okolnosti u okruženju.
S obzirom na vitalnu važnost kvalitete revizija za relevantnost VRI-jeva, završna rasprava bila je usmjerena na važna kretanja u upravljanju kvalitetom i pronalaženje rješenja za izazove, posebice u malim VRI-jevima, te na važnost praćenja učinaka VRI-jeva.
Na marginama sastanka, glavni državni revizor Ivan Klešić i njegovi suradnici susreli su se s Geneom Dodarom, glavnim državnim revizorom SAD-a i razgovarali o mogućnostima nastavka suradnje dviju institucija, Einarom Gorrissenom, glavnim direktorom INTOSAI Razvojne inicijative te drugim sudionicima sastanka, kako bi razmijenili iskustva i najbolju praksu u području razvoja kapaciteta u svojim institucijama.
Godišnji sastanak INTOSAI Odbora za izgradnju kapaciteta, INTOSAI donatorske suradnje i IFAC-ovog MOSAIC-a