Preskočite na glavni sadržaj

Gostujuća predavanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Objavljeno 30. 11. 2022.
Ivan Klešić, glavni državni revizor, i Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora, održali su 28. studenoga 2022. sastanak s izv. prof. dr. sc. Sanjom Sever Mališ, dekanicom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i profesorima s Katedre za računovodstvo: prof. dr. sc. Ivanom Mamić Sačer, prof. dr. sc. Lajošem Žagerom i izv. prof. dr. sc. Ivanom Pavić. Nakon sastanka održali su gostujuća predavanja u okviru kolegija Državna revizija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, za studente smjera Računovodstvo i revizija. Glavni državni revizor obratio se studentima s temom „Rad i uloga Državnog ureda za reviziju”, dok je mr. sc. Lidija Pernar izložila temu „Međunarodni kontekst Državnog ureda za reviziju i revizijskih izvješća na primjeru revidiranja ciljeva održivog razvoja”. Nakon izlaganja održana je diskusija vezana za prednosti i izazove u obavljanju zadataka državne revizije, IT podršku u provedbi državne revizije, specifičnosti provedbe državne revizije u vrijeme pandemije COVID-19, aktualnosti i buduće pravce u području revizije javnog sektora. Mr. sc. Božo Vuletić-Antić, pomoćnik glavnoga državnog revizora i Nada Svete, univ. spec. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora održali su 12. prosinca 2022. gostujuće predavanje na kolegiju Državna revizija. Tema izlaganja bila je „Revizija učinkovitosti s osvrtom na reviziju upravljanja nekretninama u vlasništvu lokalnih jedinica“. Nakon izlaganja održana je diskusija u kojoj je poseban osvrt dan na lokalne jedinice, odabir tema revizija učinkovitosti te povezanost interne i državne revizije.
Gostujuća predavanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu