Preskočite na glavni sadržaj

IX. Seminar o integritetu

Objavljeno 16. 3. 2022. Državni ured za reviziju Republike Mađarske je od 7. do 9. ožujka 2022. organizirao IX. Seminar o integritetu, s posebnim fokusom na sposobnost institucija javnog sektora da se odupru korupciji.
 
Svrha ovog međunarodnog seminara bila je pružiti informacije INTOSAI-u i njegovim regionalnim i drugim organizacijama o inicijativama poduzetim za sprječavanje korupcije, kako na međunarodnoj razini, tako i na razini zemalja članica.
 
Kao prošlogodišnji dobitnik nagrade Solidus za doprinos razvoju i radu Državnog ureda za reviziju Republike Mađarske i njegovoj međunarodnoj reputaciji, Ivan Klešić, glavni državni revizor Republike Hrvatske, bio je pozvan da održi prezentaciju na plenarnom dijelu seminara. Kroz prezentaciju je dan sažeti pregled razvoja EUROSAI Mreže za etiku te uloge Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske u prevenciji korupcije, kako u vlastitom radu, tako i u promicanju otpornosti institucija javnog sektora na korupcijske prijetnje.
 
Prvi dan seminara bio je fokusiran na koncept integriteta, a raspravljalo se i o tome kako identificirati i riješiti etičke dileme. Teorijski sadržaj upotpunjen je interaktivnim grupnim radovima. Prije seminara sudionici su pohađali i 5-modulni e-tečaj o integritetu kroz koji su se upoznali s osnovama pristupa integritetu i primijenili svoja znanja u praktičnim vježbama.
 
Na drugom danu seminara sudionici su se pobliže upoznali s revizijom integriteta i mogućnošću samotestiranja integriteta.
 
Više informacija o rezultatima seminara dostupno je na: www.asz.hu/en.

 
IX. Seminar o integritetu