Preskočite na glavni sadržaj

Izvješća jednoglasno prihvaćena

Objavljeno 13. 2. 2013.
O Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2012. i izvješćima o obavljenim revizijama, raspravljali su 22. siječnja 2013. saborski odbori - Odbor za financije i državni proračun i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, te 8. veljače 2013. Odbor za obranu.
 
O Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011., raspravljao je 22. siječnja 2013. Odbor za financije i državni proračun.
 
Izvješća Državnog ureda za reviziju su na svim odborima jednoglasno prihvaćena.
 
Izvješća jednoglasno prihvaćena
Autor: Hrvatski sabor