Preskočite na glavni sadržaj

Kontaktni odbor čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije

Objavljeno 22. 10. 2010.
U Luksemburgu je 18. i 19. listopada 2010. održan godišnji sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije.
 
Sastanku su nazočili čelnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata za pristupanje Europskoj uniji uključujući i Hrvatsku, te predstavnici INTOSAI Razvojne inicijative (IDI), Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI) i SIGMA-e. Posebni gosti koji su sudjelovali u radu bili su:
 
Jean Laporte, direktor Odjela za europske poslove u Senatu Republike Francuske, Colette Flesch, bivša članica Europskog Parlamenta i gradonačelnica Luksemburga, Edward Leigh, član britanskog Parlamenta i Algirdas Šemeta, povjerenik Europske komisije za poreze, carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevara.
 
Iz Državnog ureda za reviziju, sastanku su nazočili Jozo Serdarušić, zamjenik glavnoga državnog revizora i Lidija Pernar, pomoćnik glavnoga državnog revizora za međunarodne odnose.
 
U okviru sastanka održan je seminar na temu «Uloga nacionalnih parlamenata nakon usvajanja Lisabonske strategije», tijekom kojeg se raspravljalo o posljedicama Lisabonske strategije vezano za revidiranje EU fondova i novu ulogu parlamenata.
 
Održana je i rasprava o izazovima i perspektivama uključivanja nacionalnih parlamenata u upravljanje EU fondovima, te o razvoju EU financijske regulative vezano za izradu nacionalnih izvješća.
 
Raspravljalo se o izvješćima radnih skupina i nacrtima rezolucija vezanim uz aktivnosti Kontaktnog odbora u 2010. i 2011., te je prezentirano izvješće o aktivnostima Mreže vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata, potencijalnih kandidata i Europskog revizorskog suda, čiji je član i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske.