Preskočite na glavni sadržaj

Kontaktni odbor EU 2018.

Objavljeno 16. 2. 2018. Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija Europske unije (Kontaktni odbor EU) predstavlja okvir za suradnju čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica EU i Europskog revizorskog suda, te zemalja kandidatkinja za pristupanje EU u ulozi aktivnih promatrača, zatim liaison officeri, koji omogućavaju aktivnu mrežu profesionalnih kontakata diljem Europe te radne skupine, mreže i projektne skupine za posebna revizijska pitanja. Kontaktni odbor djeluje kao autonoman, neovisan i apolitičan forum za raspravu o temama od zajedničkog profesionalnog interesa, u cilju doprinosa poboljšanju financijskog i općeg upravljanja Europskom unijom, te promicanja kontakata i razmjene informacija između zainteresiranih dionika.


Predsjedavatelj Kontaktnog odbora se bira sporazumno, među članovima na sastanku Kontaktnog odbora dvije godine unaprijed. Na sastanku 2016. za predsjedavatelja Kontaktnog odbora u 2018., a time ujedno za domaćina sastanka u listopadu 2018., izabran je Državni ured za reviziju Republike Hrvatske.


Više informacija o Kontaktnom odboru, načinu njegova rada i aktivnostima dostupno je na:
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Pages/Splash.aspx .