Preskočite na glavni sadržaj

Novi način pisanja izvješća o obavljenoj reviziji

Objavljeno 19. 9. 2018.
Državni ured za reviziju obavlja revizije u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija. U skladu s navedenim Standardima, do ove godine Ured je za subjekte kod kojih je obavljao financijsku reviziju, izražavao jedno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju. S obzirom na to da su Standardi izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje u financijskoj reviziji, Ured je uskladio svoju metodologiju sa Standardima. Izmjene se ne odnose na način obavljanja revizije, nego na izražavanje mišljenja u smislu da se od ove godine, svakom subjektu za koji se obavlja financijska revizija, a kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje, izražavaju dva mišljenja - jedno o financijskim izvještajima, a drugo o usklađenosti poslovanja. Kako je izražavanje mišljenja glavni cilj revizije, izmijenjena je i struktura izvješća o obavljenoj reviziji, te se mišljenje piše na početku izvješća.