Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Objavljeno 19. 1. 2017.
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine 136/12), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu obvezne Državnom uredu za reviziju dostavljati proračun i projekcije, odluku o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna. Navedene dokumente trebaju dostavljati samo Ministarstvu financija.
 
Neke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i nadalje navedene dokumente dostavljaju Državnom uredu za reviziju te zbog toga imaju nepotrebne troškove.
 
Prema odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15 i 135/15), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju dostavljati:
  • godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
  • financijske izvještaje kod statusnih promjena i
  • financijske izvještaje za proračunsku godinu

na način i u rokovima kako je utvrđeno navedenim propisima.