Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 20. 12. 2019.
Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2019. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2018., u čijem je prilogu 51 pojedinačno izvješće (45 političkih stranaka i šest nezavisnih zastupnika), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava, u čijem su prilogu 24 pojedinačna izvješća, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji studentskih centara, u čijem je prilogu 12 pojedinačnih izvješća, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti uspostave i korištenja informacijskog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u tijelima državne uprave i drugim korisnicima proračuna, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, građenje te gospodarsko korištenje i održavanje autoceste Zagreb - Macelj i njenih pratećih objekata na cestovnom zemljištu te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon). Osim toga, dostavljeno je i 27 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za šest korisnika državnog proračuna (Centar za restrukturiranje i prodaju, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te Ministarstvo znanosti i obrazovanja) i 21 lokalnu jedinicu (županije: Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Varaždinska i Virovitičko-podravska, gradove: Čakovec, Dubrovnik, Kaštela, Osijek, Pula-Pola i Varaždin, općine: Ivankovo, Sveti Petar Orehovec, Štitar i Trnava). Dostavljena su i izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka, a odnose se na reviziju učinkovitosti javne nabave u društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora u trgovačkim društvima na području Međimurske i Šibensko-kninske županije te reviziju učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor