Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 29. 10. 2019.
Državni ured za reviziju je 29. listopada 2019. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti. Osim toga, dostavljena su i 24 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za dva korisnika državnog proračuna (Ministarstvo kulture i Ministarstvo zdravstva), 20 lokalnih jedinica (županije: Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Vukovarsko-srijemska i Zadarska, gradove: Bjelovar, Koprivnica, Krapina, Kutjevo, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Šibenik, Vinkovci i Vukovar, općine: Donji Andrijevci, Ferdinandovac, Netretić, Vir i Viškovci) te dvije druge neprofitne organizacije (Dobrovoljno vatrogasno društvo Predavac i Turistička zajednica Grada Vukovara). Dostavljena su i izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka, a odnose se na reviziju učinkovitosti ekonomske opravdanosti razlika u cijeni komunalnih javnih usluga na području Brodsko-posavske i Ličko-senjske županije, reviziju učinkovitosti nabave u četiri trgovačka društva (Adriatic Croatia International Club d.d. Rijeka, HŽ Cargo d.o.o. za prijevoz tereta, HŽ Infrastruktura d.o.o. i Jadrolinija, Rijeka), reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora u trgovačkim društvima na području Brodsko-posavske i Zagrebačke županije te reviziju učinkovitosti sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije. Sva izvješća su istoga dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor