Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru, 10. lipnja 2014.

Objavljeno 24. 6. 2014.
Državni ured za reviziju je 10. lipnja 2014. dostavio Hrvatskom saboru 15 izvješća o obavljenoj reviziji za sljedeće subjekte: Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo turizma, Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Vatrogasnu zajednicu Međimurske županije, Šibensko-kninsku županiju, te šest općina (Draž, Karojba,Lekenik, Primorski Dolac, Tounj i Župa Dubrovačka). Izvješća su objavljena i na Internet stranicama Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru, 10. lipnja 2014.
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor