Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Objavljeno 9. 6. 2016.
Državni ured za reviziju je 9. lipnja 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji visokih učilišta za 2014., u čijem su prilogu pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji sedam sveučilišta, 55 fakulteta i akademija i šest veleučilišta. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor