Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Objavljeno 17. 6. 2016.
Državni ured za reviziju je 16. lipnja 2016. dostavio Hrvatskom saboru šest izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za četiri lokalne jedinice (gradove Bjelovar i Koprivnica te općine Brodski Stupnik i Sveti Lovreč) te dva zavoda za hitnu medicinu (Ličko-senjske županije i Virovitičko-podravske županije). Dostavljeno je i 20 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti, i to sedam izvješća revizije učinkovitosti nabave u trgovačkim društvima (Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Luka-Vukovar d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o., Zračna Luka Pula d.o.o. i Zračna luka Zadar d.o.o.) te 13 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Zadarske županije te u društvu Zagrebački holding d.o.o. Osim toga, dostavljeno je i 12 izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka i to u reviziji postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Bjelovarsko-bilogorske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Međimurske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.

 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor