Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Objavljeno 17. 10. 2016.
Državni ured za reviziju je 17. listopada 2016. dostavio Hrvatskom saboru 15 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za osam korisnika državnog proračuna (Hrvatski sabor, Ministarstvo financija, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ured predsjednice Republike Hrvatske, Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti i Vladu Republike Hrvatske) i sedam lokalnih jedinica (županije: Brodsko-posavsku, Ličko-senjsku i Šibensko-kninsku, gradove: Đurđevac, Pazin i Slavonski Brod te općinu Brtonigla - Verteneglio). Osim toga, dostavljeno je i pet izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave u trgovačkim društvima (Agencija Alan d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o., Plovput d.o.o., Pomorski centar za elektroniku d.o.o. i Zračna luka Osijek d.o.o.), izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Karlovačke županije te četiri izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka (follow up) revizije postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor