Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Objavljeno 1. 3. 2016.
Hrvatski sabor je na odborima i 2. sjednici raspravljao, te prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2015. (137 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova u kulturi (jednoglasno, 118 glasova ZA) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti financiranja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina - Savjet za nacionalne manjine (116 glasova ZA, 2 PROTIV) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava (114 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja sredstvima EU fondova u Republici Hrvatskoj (104 glasa ZA, 1 SUZDRŽAN) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (100 glasova ZA, 1 PROTIV) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske (102 glasa ZA, 1 PROTIV) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača (jednoglasno, 103 glasa ZA) Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti financiranja izgradnje i upravljanja sportskim dvoranama (jednoglasno, 100 glasova ZA)
Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru
Autor: Hrvatski sabor