Preskočite na glavni sadržaj

Objavljena knjiga Državna revizija

Objavljeno 12. 10. 2020. U izdanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljena je knjiga „Državna revizija: pretpostavka odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru“, čiji su autori djelatnici Državnog ureda za reviziju i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga je namijenjena državnim revizorima, eksternim i internim revizorima, računovođama i financijskim djelatnicima te svima onima koji sudjeluju u procesu upravljanja u javnom sektoru. Knjiga je namijenjena i studentima fakulteta na kojima se izučava problematika javnog sektora kao i drugim zainteresiranim javnostima  koje se bave državnom revizijom te odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru.
Objavljena knjiga Državna revizija